3 februari 2020

Alla har den kompetens som behövs för sin försörjning

Hur mycket svenska behöver vi kunna för att jobba? Vad behöver vi för att anpassa oss till det svenska samhället? Finns det jobb för oss? Vilka jobb är det som passar? Vilka jobb finns det?

Vanliga frågor behöver nya svar när fler människor med utländsk bakgrund aktivt söker jobb och hoppas på en anställning. Vi är många aktörer som är inblandade i de här frågeställningarna, vi har olika åsikter och vi ser situationen från olika vinklar. Därför började vi på Allmännyttans innovationslabb i Norrköping, som framför allt inriktat på arbetslösa utrikesfödda kvinnor, med att skapa en gemensam bild av vad som hindrar kvinnor att försörja sig själva.

Bättre förståelse för hinder

En stor del av innovationslabbet i Norrköping har handlat om att skapa en bättre förståelse av kvinnors kamp mot arbetslöshet. Den enkla frågan Vad hindrar kvinnor från att få ett jobb? gjorde det möjligt att hitta fyra stora faktorer som avgör kvinnors möjligheter att skaffa sig ett jobb:

  • kommunikationsförmåga
  • kvinnorollen i samhället
  • personliga nätverk och
  • förmåga till entreprenörskap

De fyra faktorerna strukturerar vårt arbete med kvinnorna idag och gör det lättare att formulera verksamheter och strategier som vägleder dem till jobb.

Olika behov och önskemål

Vi kunde också identifiera olika grupper med olika behov och önskemål.

En grupp består av lågutbildade kvinnor som lärde sig att jobba när de var barn. De arbetade för sina släktningar och gick inte till skolan. De unga flickorna blev medarbetare i olika typer av familjeföretag: klädbutiker, livsmedelsaffärer, restauranger, hotell, kiosker och arbetsplatser på gatan. De kan sy, städa, sälja, laga mat, paketera, prata med kunder och mycket mer. De har lärt sig medan de utförde olika arbetsuppgifter, och tack vare det kan de räkna, läsa och skriva.

Andra kvinnor hade gått i skola och flera av dem hade tagit kandidatexamen på universitet. Men trots att de var klara med sina utbildningar kunde inte alla få arbete inom sitt yrkesområde. Därför fanns det en grupp högutbildade kvinnor som ville prova och testa på nya saker, och andra som ville komplettera, validera och utveckla sina kompetenser. De tog från livet det som livet erbjöd dem och har gjort sitt bästa.

Både arbete och familj

Kvinnorna vill både jobba och samtidigt ta hand om sin familjer, de följer sina egna regler och rutiner och tar som sitt ansvar att lära ut sina traditioner och sin kultur till sina barn.  Administration, ekonomi, pedagogiskt arbete och hälsovård är branscher som de vill arbeta inom.

Frågan är hur samhället kan utnyttja kvinnornas kompetenser och vad de kan få för jobb? Och är de en grupp som kan sprida kunskap och vägleda människor från sitt land till det svenska samhället? Vi stöttar dem så att de kan skaffa sig ett jobb, och de hjälper oss att skapa ett bättre liv för oss alla.

De behöver stöd för att lära sig om den svenska arbetsmarknaden, behärska det svenska språket, förstå kvinnors roll i Sverige, kontakta arbetsgivare och utveckla sina kompetenser för att marknadsföra sig själva.

Mycket kvar att göra

Jobbet är inte färdigt, det finns mycket att göra och det behövs kunskap för att etablera nya pedagogiska resurser som gör det lättare för kvinnor att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

Vi tackar alla kvinnor och alla organisationer, företag och personer som gjort det möjligt att prova på nya strategier, och vi gratulerar de kvinnor som kunde skaffa sig en praktikplats, ett jobb eller började att studera.

 

Bilden: Träff om entreprenörskap i Portalen i bostadsområdet Ringdansen i Norrköping. Läs mer här 

 

Här sammanfattas de viktigaste slutsatserna, framgångsfaktorerna och rekommendationerna från innovationslabben.

 

Natalia Bonilla
verksamhetsledare på Portalen
6 februari 2020

Tack till alla vardagshjältar för allt ni lärt mig

Nu är det dags för mig att summera Allmännyttans innovationslabb och flytta fokus till nästa steg som handlar om att sprida det vi lärt oss. Så att fler kan göra mer för att motverka segregation och utanförskap i vårt land. Jag är otroligt tacksam...
Lena Liljendahl
boendeexpert, Sveriges Allmännytta
 
6 februari 2020

Många små steg ger stor nytta tillsammans

Vad har egentligen hänt under de senaste två åren? Har något förändrats? Allmännyttans innovationslabb startades med stora ambitioner: att hitta de bästa metoderna för bostadsaktörer att motverka segregation samt att ta fram en plan för spridning...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
6 februari 2020

Det verkligt innovativa finns i kunskapandet

Så har det blivit dags att sätta punkt för arbetet i Allmännyttans innovationslabb. Två år av intensivt arbete med att följa arbetet i de fyra städerna har mynnat ut i en följeforskningsrapport. Ett närmast oräkneligt antal intervjuer, samtal, wor...
Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb
 
3 februari 2020

Fler kan göra mer!

För några månader sedan fick statsminister Stefan Löfven frågan om vad vi långsiktigt behövde göra för att förebygga den våldsvåg som dragit fram i våra utsatta stadsdelar. Han fick efter denna TV-sända intervju utstå mycket kritik för sina svävande...
Tomas Lindquist
ansvarig för stadsdelsutveckling, Hyresbostäder i Norrköping
 

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se