11 april 2019

Allmännyttig verkstad i Södertälje

Den 29 augusti testar vi något nytt: vi bjuder in alla som är intresserade av områdesutveckling till en aktiv workshop tillsammans med Telge Bostäder, SABO och Förnyelselabbet.

Dagen – som vi kallar Allmännyttig verkstad – förläggs till mötesplatsen i Lina Hage i Södertälje och temat är hur vi kan förhindra att barn och unga dras in i kriminalitet. Vi kommer att ta avstamp i det arbete som görs inom innovationslabbet i Lina Hage, men vi vill också få nya idéer och förslag från andra platser och verksamheter i Sverige.

Denna allmännyttiga verkstad kommer att ledas av Förnyelselabbet, med projektledaren Pia Mcaleenan i spetsen. Varmt välkommen med din anmälan och sprid gärna till andra som du vill ha med dig i denna verkstad. Vi välkomnar områdesutvecklare, bovärdar, verksamhetsutvecklare, fritidsledare, fältassistenter med flera från hela landet.

– De utmaningar som finns i Lina Hage, där många oroas över att allt yngre barn och ungdomar dras in i en kriminell livsstil, finns ju även på andra håll i Sverige. Därför är det viktigt att fler får ta del av de erfarenheter som innovationslabbet i Lina Hage har. Vi är också nyfikna på att höra om andras erfarenheter och idéer, och tillsammans utveckla dem vidare, menar Anna Kanervo, som är projektansvarig på Allmännyttans innovationslabb på SABO.

SABO arrangerar även andra nationella konferenser och nätverksträffar där erfarenhetsutbytet står i fokus. Till exempel:

Hemma hos Allmännyttan – en konferens om social hållbarhet i Botkyrka 18–19 september

Nätverksträff för stadsdelsutvecklare med tema ungt inflytande i Halmstad 11–12 juni

 

På bilden: Förnyelselabbet hos Sveriges Kommuner och Landsting

 

Lena Liljendahl
expert på boendefrågor, SABO

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

11 september 2019

Här finns plats för Lina Hages ungdomar

Sedan i vintras har mötesplatsen i Lina Hage haft öppet två kvällar i veckan för ungdomar under 16 år. Det finns ingen annan plats i stadsdelen för dem, och ungdomarna har önskat fler öppna kvällar – och nu har vi hittat en lösning för det. Numera ha...
Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare på Telge Bostäder
 
11 september 2019

Hennes idé: verktyg för strukturerade samtal

Margareta Öhrn från den internationella kvinnorörelsen Soroptimisterna fick en idé idag! Hennes organisation har sedan något år tillbaka stöttat Portalens verksamhet i Norrköping, och nu i höst kommer de särskilt engagera sig för de kvinnor som är me...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmänyttans innovationslabb
 
5 september 2019

Mat är magi som förenar

I helgen anordnade BIS en internationell matmarknad i Folkets Hus lokaler mitt i centrala Boden. Detta i samband med det återkommande kulturella arrangemanget på stan som kallas för kulturnatta. Tio asylsökande elever från BIS lagade mat som var t...
Therése Hedlund
områdesutvecklare på Bodenbo
 
29 augusti 2019

Stor bredd på idéerna i allmännyttiga verkstaden

Nu har vi labbat riktigt ordentligt i Lina Hage. En heldags workshop med nästan 50 deltagare från olika delar av landet. Dagen handlade om hur vi kan förhindra att unga dras in i kriminalitet. Förnyelselabbet ledde oss genom dagen med olika övningar....
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se