11 april 2019

Allmännyttig verkstad i Södertälje

Den 29 augusti testar vi något nytt: vi bjuder in alla som är intresserade av områdesutveckling till en aktiv workshop tillsammans med Telge Bostäder, SABO och Förnyelselabbet.

Dagen – som vi kallar Allmännyttig verkstad – förläggs till mötesplatsen i Lina Hage i Södertälje och temat är hur vi kan förhindra att barn och unga dras in i kriminalitet. Vi kommer att ta avstamp i det arbete som görs inom innovationslabbet i Lina Hage, men vi vill också få nya idéer och förslag från andra platser och verksamheter i Sverige.

Denna allmännyttiga verkstad kommer att ledas av Förnyelselabbet, med projektledaren Pia Mcaleenan i spetsen. Varmt välkommen med din anmälan och sprid gärna till andra som du vill ha med dig i denna verkstad. Vi välkomnar områdesutvecklare, bovärdar, verksamhetsutvecklare, fritidsledare, fältassistenter med flera från hela landet.

– De utmaningar som finns i Lina Hage, där många oroas över att allt yngre barn och ungdomar dras in i en kriminell livsstil, finns ju även på andra håll i Sverige. Därför är det viktigt att fler får ta del av de erfarenheter som innovationslabbet i Lina Hage har. Vi är också nyfikna på att höra om andras erfarenheter och idéer, och tillsammans utveckla dem vidare, menar Anna Kanervo, som är projektansvarig på Allmännyttans innovationslabb på SABO.

SABO arrangerar även andra nationella konferenser och nätverksträffar där erfarenhetsutbytet står i fokus. Till exempel:

Hemma hos Allmännyttan – en konferens om social hållbarhet i Botkyrka 18–19 september

Nätverksträff för stadsdelsutvecklare med tema ungt inflytande i Halmstad 11–12 juni

 

På bilden: Förnyelselabbet hos Sveriges Kommuner och Landsting

 

Lena Liljendahl
expert på boendefrågor, SABO

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

13 juni 2019

Konst och fotboll under sommaren i Lina Hage

Ungdomarnas idé om en fotbollsskola ser dagens ljus i Lina Hage under sommarlovet. Två gånger i veckan mellan den 1 juli och 5 augusti kan de barn som går i mellanstadiet delta i en fotbollsskola – arrangerat av aktiva föreningar och boende samt Telg...
Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare på Telge Bostäder
 
13 juni 2019

Lokal områdesutveckling och sociala innovationer förebygger segregation

Segregation är relationell. Det innebär att en hel kommun är segregerad om det finns bostadsområden som dels kännetecknas av socioekonomiska utmaningar och dels beskrivs som socioekonomiskt starka. Med den definitionen kan vi nog konstatera att ma...
Sophia Lövgren
strateg på Hyresgästföreningen
 
10 juni 2019

Nu undervisar Amri själv i datakunskap

Studieförbundet Vuxenskolan startade förra veckan en ny utbildning här på BIS för våra deltagare. En grundutbildning i datakunskap. Amri Jean (bilden) kommer från Kongo och har bott i Sverige sedan 2018. Han har deltagit i svenskundervisningen här...
Therése Hedlund
områdesutvecklare på Bodenbo
 
6 juni 2019

Sugrör av halm ger jobbchans till flyktingar i Grekland

Idag är vi på en europeisk bostadskonferens i Lyon och pratar om den svenska allmännyttan och om goda exempel på lokal områdesutveckling. Naturligtvis berättar vi även en del om det goda arbete som pågår i våra innovationslabb. Det är inspirerande...
Lena Liljendahl
expert på boendefrågor, Sveriges Allmännytta
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sabo.se      www.sabo.se