11 april 2019

Allmännyttig verkstad i Södertälje

Den 29 augusti testar vi något nytt: vi bjuder in alla som är intresserade av områdesutveckling till en aktiv workshop tillsammans med Telge Bostäder, SABO och Förnyelselabbet.

Dagen – som vi kallar Allmännyttig verkstad – förläggs till mötesplatsen i Lina Hage i Södertälje och temat är hur vi kan förhindra att barn och unga dras in i kriminalitet. Vi kommer att ta avstamp i det arbete som görs inom innovationslabbet i Lina Hage, men vi vill också få nya idéer och förslag från andra platser och verksamheter i Sverige.

Denna allmännyttiga verkstad kommer att ledas av Förnyelselabbet, med projektledaren Pia Mcaleenan i spetsen. Varmt välkommen med din anmälan och sprid gärna till andra som du vill ha med dig i denna verkstad. Vi välkomnar områdesutvecklare, bovärdar, verksamhetsutvecklare, fritidsledare, fältassistenter med flera från hela landet.

– De utmaningar som finns i Lina Hage, där många oroas över att allt yngre barn och ungdomar dras in i en kriminell livsstil, finns ju även på andra håll i Sverige. Därför är det viktigt att fler får ta del av de erfarenheter som innovationslabbet i Lina Hage har. Vi är också nyfikna på att höra om andras erfarenheter och idéer, och tillsammans utveckla dem vidare, menar Anna Kanervo, som är projektansvarig på Allmännyttans innovationslabb på SABO.

SABO arrangerar även andra nationella konferenser och nätverksträffar där erfarenhetsutbytet står i fokus. Till exempel:

Hemma hos Allmännyttan – en konferens om social hållbarhet i Botkyrka 18–19 september

Nätverksträff för stadsdelsutvecklare med tema ungt inflytande i Halmstad 11–12 juni

 

På bilden: Förnyelselabbet hos Sveriges Kommuner och Landsting

 

Lena Liljendahl
expert på boendefrågor, SABO
6 februari 2020

Tack till alla vardagshjältar för allt ni lärt mig

Nu är det dags för mig att summera Allmännyttans innovationslabb och flytta fokus till nästa steg som handlar om att sprida det vi lärt oss. Så att fler kan göra mer för att motverka segregation och utanförskap i vårt land. Jag är otroligt tacksam...
Lena Liljendahl
boendeexpert, Sveriges Allmännytta
 
6 februari 2020

Många små steg ger stor nytta tillsammans

Vad har egentligen hänt under de senaste två åren? Har något förändrats? Allmännyttans innovationslabb startades med stora ambitioner: att hitta de bästa metoderna för bostadsaktörer att motverka segregation samt att ta fram en plan för spridning...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
6 februari 2020

Det verkligt innovativa finns i kunskapandet

Så har det blivit dags att sätta punkt för arbetet i Allmännyttans innovationslabb. Två år av intensivt arbete med att följa arbetet i de fyra städerna har mynnat ut i en följeforskningsrapport. Ett närmast oräkneligt antal intervjuer, samtal, wor...
Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb
 
3 februari 2020

Fler kan göra mer!

För några månader sedan fick statsminister Stefan Löfven frågan om vad vi långsiktigt behövde göra för att förebygga den våldsvåg som dragit fram i våra utsatta stadsdelar. Han fick efter denna TV-sända intervju utstå mycket kritik för sina svävande...
Tomas Lindquist
ansvarig för stadsdelsutveckling, Hyresbostäder i Norrköping
 

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se