13 december 2018

Bron byggs från båda håll

Idag har jag varit i Boden och planerat de kommande stegen ihop med personalen på BIS.

Nästa vecka börjar Therése Hedlund, som jobbar på BIS, att intervjua deltagare som vill delta innovationslabbandet – det vill säga skapa möten mellan etablerade och icke-etablerade Bodensare.

Vi har själv redan massor av – enligt oss – bra idéer för aktiviteter som skulle kunna bygga broar över olika gränser, men nu får vi bromsa oss och ha lite tålamod. Det är deltagarnas egna idéer och behov som får styra verksamheten. Ska bli mycket spännande att höra vilka fröer intervjuerna ger för fortsatt odling!

Men bron byggs inte bara från ett håll, utan vi behöver underlätta även för etablerade Bodensare – både individer och organisationer – att ta de viktiga stegen och lära känna dem som är nya i Boden.

Ett sådant forum skulle kunna vara de frukostträffar som Bodens kommun brukar arrangera för näringslivet. Bodenbos fastighetschef Berth Lundqvist (bilden) tänker att träffarna skulle likaväl kunna hållas i BIS lokaler, med deltagare från BIS verksamhet representerade. Det finns många arbetsgivare som skriker efter arbetskraft, men som ännu inte riktigt har förstått potentialen med dem som är nya i Sverige. Ett första steg att lära känna någon man annars inte har anledning att träffa, skulle kunna ske på informella arenor som exempelvis frukostträffar.

Så låt oss bygga bron från båda håll! Då blir den också klart snabbare.

Anna Kanervo
projektansvarig

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

11 oktober 2019

Integrationskör i behov av framtidsfinansiering

Integrationskören The Rockin’ Pots – med ursprung i Östersund – har nu startats i flera orter, bland annat i Boden i samarbete med BIS. Idag hade vi ett videomöte där vi spånade idéer kring hur verksamheten kan finansieras i framtiden, när stödet...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
7 oktober 2019

En egen kväll för tjejer

Mötesplatsen i Lina Hage arrangerade nyligen en egen kväll för enbart tjejer, vilket blev mycket uppskattat. Det är ofta fler killar än tjejer som deltar i olika typer av aktiviteter som arrangeras för ungdomar i stadsdelarna, och därför kändes det v...
Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare på Telge Bostäder
 
7 oktober 2019

Tio minuter om livet och arbetslivet

Makay Gozar är en av de kvinnor som Portalen jobbar med för att stötta deras etablering på arbetsmarknaden. Idag kom Makay till Portalen för att lyssna på en livsberättelse som Portalen erbjuder som öppen aktivitet för alla, och innan livsberättelsen...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
3 oktober 2019

Nu gäller det att använda tiden rätt

Puuh… Vad mycket som ska hinnas med innan Allmännyttans innovationslabbssatsningen tar slut i december. De senaste två dagarna har jag och Sophia Lövgren från Hyresgästföreningen varit i Rannebergen i Göteborg och pratat med Malin Widehammar, som...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmänyttans innovationslabb
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se