13 december 2018

Bron byggs från båda håll

Idag har jag varit i Boden och planerat de kommande stegen ihop med personalen på BIS.

Nästa vecka börjar Therése Hedlund, som jobbar på BIS, att intervjua deltagare som vill delta innovationslabbandet – det vill säga skapa möten mellan etablerade och icke-etablerade Bodensare.

Vi har själv redan massor av – enligt oss – bra idéer för aktiviteter som skulle kunna bygga broar över olika gränser, men nu får vi bromsa oss och ha lite tålamod. Det är deltagarnas egna idéer och behov som får styra verksamheten. Ska bli mycket spännande att höra vilka fröer intervjuerna ger för fortsatt odling!

Men bron byggs inte bara från ett håll, utan vi behöver underlätta även för etablerade Bodensare – både individer och organisationer – att ta de viktiga stegen och lära känna dem som är nya i Boden.

Ett sådant forum skulle kunna vara de frukostträffar som Bodens kommun brukar arrangera för näringslivet. Bodenbos fastighetschef Berth Lundqvist (bilden) tänker att träffarna skulle likaväl kunna hållas i BIS lokaler, med deltagare från BIS verksamhet representerade. Det finns många arbetsgivare som skriker efter arbetskraft, men som ännu inte riktigt har förstått potentialen med dem som är nya i Sverige. Ett första steg att lära känna någon man annars inte har anledning att träffa, skulle kunna ske på informella arenor som exempelvis frukostträffar.

Så låt oss bygga bron från båda håll! Då blir den också klart snabbare.

Anna Kanervo
projektansvarig
6 februari 2020

Tack till alla vardagshjältar för allt ni lärt mig

Nu är det dags för mig att summera Allmännyttans innovationslabb och flytta fokus till nästa steg som handlar om att sprida det vi lärt oss. Så att fler kan göra mer för att motverka segregation och utanförskap i vårt land. Jag är otroligt tacksam...
Lena Liljendahl
boendeexpert, Sveriges Allmännytta
 
6 februari 2020

Många små steg ger stor nytta tillsammans

Vad har egentligen hänt under de senaste två åren? Har något förändrats? Allmännyttans innovationslabb startades med stora ambitioner: att hitta de bästa metoderna för bostadsaktörer att motverka segregation samt att ta fram en plan för spridning...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
6 februari 2020

Det verkligt innovativa finns i kunskapandet

Så har det blivit dags att sätta punkt för arbetet i Allmännyttans innovationslabb. Två år av intensivt arbete med att följa arbetet i de fyra städerna har mynnat ut i en följeforskningsrapport. Ett närmast oräkneligt antal intervjuer, samtal, wor...
Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb
 
3 februari 2020

Fler kan göra mer!

För några månader sedan fick statsminister Stefan Löfven frågan om vad vi långsiktigt behövde göra för att förebygga den våldsvåg som dragit fram i våra utsatta stadsdelar. Han fick efter denna TV-sända intervju utstå mycket kritik för sina svävande...
Tomas Lindquist
ansvarig för stadsdelsutveckling, Hyresbostäder i Norrköping
 

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se