Bron byggs från båda håll

Idag har jag varit i Boden och planerat de kommande stegen ihop med BIS personal. Nästa vecka börjar Therése som jobbar på BIS intervjua deltagare som vill delta innovationslabbandet – det vill säga skapa möten mellan de etablerade och icke-etablerade Bodensare. Vi har själv redan massor av – enligt oss – bra idéer för aktiviteter som skulle kunna bygga broar över olika gränser, men nu får vi bromsa oss och ha lite tålamod. Det är deltagarnas egna idéer och behov som får styra verksamheten. Ska bli mycket spännande att höra vilka fröer intervjuerna ger för fortsatt odling!
Men bron byggs inte bara från ett håll utan vi behöver underlätta det även för de etablerade Bodensare – individer och organisationer – att ta de viktiga stegen och lära känna de som är nya i Boden. Ett sådant forum skulle kunna vara frukostträffar som Bodens kommun brukar arrangera för näringslivet. Bodenbos fastighetschef Berth Lundqvist tänker att träffarna skulle likaväl kunna hållas i BIS lokaler med deltagare från BIS verksamhet representerade. Det finns många arbetsgivare som skriker efter arbetskraft men som inte riktigt än har förstått potentialen med dem som är nya i Sverige. Ett första steg att lära känna någon man annars inte har någon anledning att träffa skulle kunna ske på informella arenor som exempelvis frukostträffar.
Så låt oss bygga bron från båda håll! Då blir den också klart snabbare.

#sabo #allmännyttan #BodenBo