18 september 2019

Copy+paste är det som gäller!

Idag har Portalen från Norrköping och BIS från Boden stått på scenen på konferensen Hemma hos Allmännyttan och delat med sig sina erfarenheter och insikter kring hur det går att kopiera en hel verksamhet till en annan ort.

Efter att ha varit up and running i ett år har BIS redan hunnit åstadkomma ett fantastiskt resultat. Imponerande!

Detta har, enligt Therése Hedlund och Berth Lundqvist från Bodenbo, till stor del varit möjligt genom kontakten med Portalen. BIS har kunnat korta ner ledtiderna på många sätt tack vare att det funnits någon som redan har gjort samma resa och kan ge råd.

Samtalet idag fortsatte utanför konferenslokalen, och avslutades med att Portalen fick många goda idéer tillbaka för sin verksamhet. I Boden har man under det här året hunnit testa saker som nu alltså kommer till nytta i Norrköping.

Kul för BIS att kunna börja bidra tillbaka!

 

På scenen i Botkyrka, från vänster: Berth Lundqvist, fastighetschef på Bodenbo, Therése Hedlund, områdesutvecklare på Bodenbo, Natalia Bonilla, verksamhetsledare på Portalen, Tomas Lindquist, stadsdelsutvecklare på Hyresbostäder i Norrköping, och Lena Liljendahl, expert inom boendefrågor på Sveriges Allmännytta.

 

Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

11 oktober 2019

Integrationskör i behov av framtidsfinansiering

Integrationskören The Rockin’ Pots – med ursprung i Östersund – har nu startats i flera orter, bland annat i Boden i samarbete med BIS. Idag hade vi ett videomöte där vi spånade idéer kring hur verksamheten kan finansieras i framtiden, när stödet...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
7 oktober 2019

En egen kväll för tjejer

Mötesplatsen i Lina Hage arrangerade nyligen en egen kväll för enbart tjejer, vilket blev mycket uppskattat. Det är ofta fler killar än tjejer som deltar i olika typer av aktiviteter som arrangeras för ungdomar i stadsdelarna, och därför kändes det v...
Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare på Telge Bostäder
 
7 oktober 2019

Tio minuter om livet och arbetslivet

Makay Gozar är en av de kvinnor som Portalen jobbar med för att stötta deras etablering på arbetsmarknaden. Idag kom Makay till Portalen för att lyssna på en livsberättelse som Portalen erbjuder som öppen aktivitet för alla, och innan livsberättelsen...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
3 oktober 2019

Nu gäller det att använda tiden rätt

Puuh… Vad mycket som ska hinnas med innan Allmännyttans innovationslabbssatsningen tar slut i december. De senaste två dagarna har jag och Sophia Lövgren från Hyresgästföreningen varit i Rannebergen i Göteborg och pratat med Malin Widehammar, som...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmänyttans innovationslabb
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se