6 december 2018

De ska lista sina förebilder

Jag träffade i tisdags ett gäng ungdomar, 13–15 år, och även lite äldre unga vuxna, som nattvandrar i området. De såg fram emot att medverka kring att ta fram förebilder till vår utställning som vi har planerat att genomföra här i Lina Hage.

De pratade också om att de ville göra en workshop under det julbord som vi har den 18 december för att diskutera mer konkret kring olika lösningar och projekt i Lina Hage för att det ska kunna leva vidare efter projektets slut.

Det här går helt i linje med det vi har valt att fokusera på som innovationslabb! Ungdomar behöver andra förebilder än de kriminella, som många ser upp till.

Vi börjar nu med att ungdomarna själva får ta fram en lista på personer som de tycker är bra förebilder. Det kommer sedan att leva vidare i form av utställningen och levande möten med förebilderna.

 

Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare på Telge Bostäder

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

13 december 2018

Bron byggs från båda håll

Idag har jag varit i Boden och planerat de kommande stegen ihop med personalen på BIS. Nästa vecka börjar Therése Hedlund, som jobbar på BIS, att intervjua deltagare som vill delta innovationslabbandet – det vill säga skapa möten mellan etablerade...
Anna Kanervo
projektansvarig
 
13 december 2018

På Portalen är deltagarna en del av verksamheten

Idag initieras och leds de allra flesta utvecklingsprojekt genom ett tydligt ovanifrånperspektiv. Det är olika organisationer som själva, eller genom olika initiativ, identifierar vilka insatser som krävs och sedan driver dessa själva, eller i partne...
Tomas Lindquist
ansvarig för stadsdelsutveckling, Hyresbostäder i Norrköping
 
11 december 2018

Siffror räcker inte för att beskriva verkligheten

Just nu arbetar vi i allmännyttans innovationslabb med att göra en utgångslägesmätning i de fyra labben. Detta gör vi för att kunna säga något om resultatet när projektet avslutas vid årsskiftet 2019/2020. De olika labben adresserar olika samhällsutm...
Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb
 
10 december 2018

Startskott för labbet i Norrköping

Startskottet för Portalens innovationslabb blir i workshopform tillsammans med över 100 inbjudna gäster. Vi vill lyfta, uppmärksamma och diskutera utrikesfödda kvinnors situation i arbetslivet och möjligheten till egen försörjning. Vi delar alla s...
Linda Voster
administratör på Portalen
 

Det är SABO – Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag som står bakom allmännyttan.se. SABO är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här?
Hör av dig
!

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag      SABO, Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sabo.se      www.sabo.se