24 maj 2019

De vill gärna jobba i sitt område

Under de senaste åren har det varit en hel del skadegörelse i Lina Hage, så därför samlade vi ungdomar i åldrarna 11–17 år från området för att diskutera lite närmare kring detta.

Det som kom fram var att det inte bara är de ungdomar som bor i Lina Hage som vandaliserar. Det kommer också ungdomar från andra stadsdelar och förstör.

Ungdomarna – särskilt de som inte fått sommarjobb – efterfrågade också möjligheten att sysselsätta sig mera i sin egen stadsdel genom att sköta om saker, och få ett arvode för det. Exempelvis genom att sköta om parkytor, klippa gräs, städa i området och måla. Men arvodet behöver inte handla om pengar, de skulle nöja sig med att gå ut och äta eller gå på bio.

Många vill också jobba under andra skollov, och inte bara under sommaren. En bra idé tycker jag!

Det här ska vi undersöka vidare om vi skulle få ihop det på något sätt. Det finns säkert liknande upplägg i andra kommuner – det måste vi ta reda på!

 

Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare på Telge Bostäder

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se