24 maj 2019

De vill gärna jobba i sitt område

Under de senaste åren har det varit en hel del skadegörelse i Lina Hage, så därför samlade vi ungdomar i åldrarna 11–17 år från området för att diskutera lite närmare kring detta.

Det som kom fram var att det inte bara är de ungdomar som bor i Lina Hage som vandaliserar. Det kommer också ungdomar från andra stadsdelar och förstör.

Ungdomarna – särskilt de som inte fått sommarjobb – efterfrågade också möjligheten att sysselsätta sig mera i sin egen stadsdel genom att sköta om saker, och få ett arvode för det. Exempelvis genom att sköta om parkytor, klippa gräs, städa i området och måla. Men arvodet behöver inte handla om pengar, de skulle nöja sig med att gå ut och äta eller gå på bio.

Många vill också jobba under andra skollov, och inte bara under sommaren. En bra idé tycker jag!

Det här ska vi undersöka vidare om vi skulle få ihop det på något sätt. Det finns säkert liknande upplägg i andra kommuner – det måste vi ta reda på!

 

Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare på Telge Bostäder

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

13 juni 2019

Konst och fotboll under sommaren i Lina Hage

Ungdomarnas idé om en fotbollsskola ser dagens ljus i Lina Hage under sommarlovet. Två gånger i veckan mellan den 1 juli och 5 augusti kan de barn som går i mellanstadiet delta i en fotbollsskola – arrangerat av aktiva föreningar och boende samt Telg...
Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare på Telge Bostäder
 
13 juni 2019

Lokal områdesutveckling och sociala innovationer förebygger segregation

Segregation är relationell. Det innebär att en hel kommun är segregerad om det finns bostadsområden som dels kännetecknas av socioekonomiska utmaningar och dels beskrivs som socioekonomiskt starka. Med den definitionen kan vi nog konstatera att ma...
Sophia Lövgren
strateg på Hyresgästföreningen
 
10 juni 2019

Nu undervisar Amri själv i datakunskap

Studieförbundet Vuxenskolan startade förra veckan en ny utbildning här på BIS för våra deltagare. En grundutbildning i datakunskap. Amri Jean (bilden) kommer från Kongo och har bott i Sverige sedan 2018. Han har deltagit i svenskundervisningen här...
Therése Hedlund
områdesutvecklare på Bodenbo
 
6 juni 2019

Sugrör av halm ger jobbchans till flyktingar i Grekland

Idag är vi på en europeisk bostadskonferens i Lyon och pratar om den svenska allmännyttan och om goda exempel på lokal områdesutveckling. Naturligtvis berättar vi även en del om det goda arbete som pågår i våra innovationslabb. Det är inspirerande...
Lena Liljendahl
expert på boendefrågor, Sveriges Allmännytta
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sabo.se      www.sabo.se