3 mars 2019

Det tar 27 år för en svensk att etablera sig

Det tar enligt Dagens Nyheter och försäkringsbolaget Skandia 27 år för en svensk att etablera sig på arbetsmarknaden idag! Det läser jag i dagens tidning i en artikel av Dan Lucas som egentligen handlar om vårt pensionssystem.

27 år! Ja, själv var jag 26 när jag fick mitt första ”riktiga” jobb som kommunikatör. Fram till dess hade jag i stort sett enbart varit en kostnad för samhället med barnomsorg, sjukvård, barnbidrag, skolgång och studielån under flera år.

Jag tänker på våra innovationslabb, där temat för två av dem är utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden, direkt eller indirekt.

Kanske ska vi sluta förfasa oss över att det tar lång tid för invandrare att etablera sig i Sverige? Vad är 5-6 år i snitt för varannan nyanländ mot 27 år för en som är född och uppvuxen här, med kontaktnät och möjlighet till gratis utbildning.

 

Lena Liljendahl
expert på boendefrågor, SABO

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

18 september 2019

Copy+paste är det som gäller!

Idag har Portalen från Norrköping och BIS från Boden stått på scenen på konferensen Hemma hos Allmännyttan och delat med sig sina erfarenheter och insikter kring hur det går att kopiera en hel verksamhet till en annan ort. Efter att ha varit up an...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
17 september 2019

Amigos från två orter

Martin Kesenci, områdesutvecklare från Lina Hage i Södertälje, och Lisbeth Näsdal, avdelningschef på Telge Bostäder, var idag på studiebesök hos Hyresbostäder i Norrköping. Temat var stadsdelsutveckling och mötesplatser som båda organisationerna d...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
11 september 2019

Här finns plats för Lina Hages ungdomar

Sedan i vintras har mötesplatsen i Lina Hage haft öppet två kvällar i veckan för ungdomar under 16 år. Det finns ingen annan plats i stadsdelen för dem, och ungdomarna har önskat fler öppna kvällar – och nu har vi hittat en lösning för det. Numera ha...
Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare på Telge Bostäder
 
11 september 2019

Hennes idé: verktyg för strukturerade samtal

Margareta Öhrn från den internationella kvinnorörelsen Soroptimisterna fick en idé idag! Hennes organisation har sedan något år tillbaka stöttat Portalens verksamhet i Norrköping, och nu i höst kommer de särskilt engagera sig för de kvinnor som är me...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmänyttans innovationslabb
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se