3 mars 2019

Det tar 27 år för en svensk att etablera sig

Det tar enligt Dagens Nyheter och försäkringsbolaget Skandia 27 år för en svensk att etablera sig på arbetsmarknaden idag! Det läser jag i dagens tidning i en artikel av Dan Lucas som egentligen handlar om vårt pensionssystem.

27 år! Ja, själv var jag 26 när jag fick mitt första ”riktiga” jobb som kommunikatör. Fram till dess hade jag i stort sett enbart varit en kostnad för samhället med barnomsorg, sjukvård, barnbidrag, skolgång och studielån under flera år.

Jag tänker på våra innovationslabb, där temat för två av dem är utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden, direkt eller indirekt.

Kanske ska vi sluta förfasa oss över att det tar lång tid för invandrare att etablera sig i Sverige? Vad är 5-6 år i snitt för varannan nyanländ mot 27 år för en som är född och uppvuxen här, med kontaktnät och möjlighet till gratis utbildning.

 

Lena Liljendahl
expert på boendefrågor, SABO

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

Det är SABO – Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag som står bakom allmännyttan.se. SABO är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här?
Hör av dig
!

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag      SABO, Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sabo.se      www.sabo.se