16 april 2019

Ensam är man inte stark

Jag träffade idag Elvira Ekström, som jobbar som folkhälsostrateg inom Norrköpings kommun. Vi pratade bland annat om kommunens viktiga roll i liknande satsningar som våra innovationslabb.

Elvira berättade att hon just nu, tillsammans med andra aktörer, håller på med en ansökan till länsstyrelsen. Partnerskapet söker medel för att utveckla mottagandet av nyanlända. Kommunen kan inte alltid vara operativ på golvet” men kan bidra med andra resurser – i det fallet som en aktör som eventuellt möjliggör finansieringen.

Samverkan är det som alla pratar om som en framgångsfaktor. Vi har också märkt att det som är gemensamt för långsiktiga och stabila verksamheter är genomtänkt partnerskap. Ensam är man inte stark.

Framöver kommer Elvira Ekström att representera Norrköpings kommun i projektgruppen för Allmännyttans innovationslabb.

Anna Kanervo
projektansvarig

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

Det är SABO – Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag som står bakom allmännyttan.se. SABO är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här?
Hör av dig
!

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag      SABO, Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sabo.se      www.sabo.se