9 april 2019

Entreprenörsdrömmar

Nästa steg i Portalens arbete med utrikes födda kvinnor togs idag när cirka 40 kvinnor, och några tappra män, samlades i Portalen i Ringdansen. Temat för dagens träff var entreprenörskap.

Som inspiratörer och ”coacher” hade vi kvinnokooperativet Vivillalla från Örebro, Camilla Carlsson från Coompanion Östergötland samt Eva Jaldeland från Östsvenska Handelskammaren med lång erfarenhet av att driva eget företag.

Efter korta presentationer fanns det gott om tid för samtal i mindre grupper där gästerna kunde ge sina bästa tips för de nyfikna och peppade deltagarna. Det blev tydligt att det inte är brist på engagemang eller vilja som hindrar deltagarna att starta eget – framför allt är det viktigt att få rätt typ av stöd och uppmuntran längst vägen. Där kommer goda förebilder (som Vivillalla), praktiskt stöd (som Coompanion) samt nätverk (som Handelskammaren) in i bilden som framgångsfaktorer.

Flera av deltagarna hann redan under dagen anmäla sig till nästa möte med Coompanion för att börja konkretisera sina idéer på riktigt.

När rätt personer samlas – det är då det händer.

 

Anna Kanervo
projektansvarig

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

13 juni 2019

Konst och fotboll under sommaren i Lina Hage

Ungdomarnas idé om en fotbollsskola ser dagens ljus i Lina Hage under sommarlovet. Två gånger i veckan mellan den 1 juli och 5 augusti kan de barn som går i mellanstadiet delta i en fotbollsskola – arrangerat av aktiva föreningar och boende samt Telg...
Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare på Telge Bostäder
 
13 juni 2019

Lokal områdesutveckling och sociala innovationer förebygger segregation

Segregation är relationell. Det innebär att en hel kommun är segregerad om det finns bostadsområden som dels kännetecknas av socioekonomiska utmaningar och dels beskrivs som socioekonomiskt starka. Med den definitionen kan vi nog konstatera att ma...
Sophia Lövgren
strateg på Hyresgästföreningen
 
10 juni 2019

Nu undervisar Amri själv i datakunskap

Studieförbundet Vuxenskolan startade förra veckan en ny utbildning här på BIS för våra deltagare. En grundutbildning i datakunskap. Amri Jean (bilden) kommer från Kongo och har bott i Sverige sedan 2018. Han har deltagit i svenskundervisningen här...
Therése Hedlund
områdesutvecklare på Bodenbo
 
6 juni 2019

Sugrör av halm ger jobbchans till flyktingar i Grekland

Idag är vi på en europeisk bostadskonferens i Lyon och pratar om den svenska allmännyttan och om goda exempel på lokal områdesutveckling. Naturligtvis berättar vi även en del om det goda arbete som pågår i våra innovationslabb. Det är inspirerande...
Lena Liljendahl
expert på boendefrågor, Sveriges Allmännytta
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sabo.se      www.sabo.se