31 januari 2019

Ett jobb är så mycket mer än pengar

Idag bjöd Portalen på Ringdansen i Norrköping in till en workshop med fokus på utlandsfödda kvinnors situation i arbetslivet och deras möjlighet till egen försörjning. Det var cirka 45 personer som deltog och det var både kvinnor som själva var arbetssökande och representanter från olika delar av samhället såsom Arbetsförmedlingen, föreningar, bostadsbolag och kommunen som var med.

Vi fick arbeta i smågrupper med att lista olika orsaker till att det är svårt för utlandsfödda kvinnor att få jobb i Sverige. Det som kom upp var bland annat kvinnors brist på nätverk, språkförbistring och kulturella förväntningar på kvinnorollen.

Sedan fick alla välja det ämne som de tyckte var mest intressant och sätta sig i nya grupper. Nästa uppgift var att ställa sig frågan varför det är som det är, vad ligger bakom, vad är roten till det här?

Sedan var det dags att komma på lösningar. När det gällde kvinnorollen var den lösning som gruppen kom fram till exempelvis fler forum och möjligheter att lyfta fram positiva kvinnliga förebilder. Till exempel utlandsfödda kvinnor som har lyckats kombinera jobb och familjeliv på ett bra sätt. Det kan ske genom föreläsningar på mötesplatser som Portalen, men även på andra sätt. Även manliga förebilder som tar ett stort ansvar för sina barn behöver lyftas fram, menade gruppen. En slutsats blev att det behövs fler samverkansforum och mötesplatser som Portalen i Sverige.

Men även många andra kloka tankar och idéer kom fram under denna intensiva workshop.

Här är några exempel på kloka saker som sades under eftermiddagen:

  • Om kvinnor får jobb blir samhället starkare. Man lär känna varandra, det ökar förståelsen för varandra och för olika kulturer.
  • Självrespekten ökar när man får jobb.
  • Mammorna blir förebilder för sina barn.
  • Rädsla och brist på självförtroende kan vara en orsak till att utlandsfödda kvinnor har svårt att få jobb. Men även ren diskriminering och kulturskillnader.
  • Jobb är så mycket mer än pengar – det är att bidra till samhället, att få en gemenskap och att förverkliga sig själv.
  • Många kvinnor saknar nätverk, många kvinnor kan känna sig isolerade i hemmet.

Alla tog säkert med sig något av detta hem att fundera vidare på. Det här var startskottet för innovationslabbet på Portalen. Nu går arbetet vidare med att utveckla alla idéer till lösningar.

 

Lena Liljendahl
expert på boendefrågor, SABO
6 februari 2020

Tack till alla vardagshjältar för allt ni lärt mig

Nu är det dags för mig att summera Allmännyttans innovationslabb och flytta fokus till nästa steg som handlar om att sprida det vi lärt oss. Så att fler kan göra mer för att motverka segregation och utanförskap i vårt land. Jag är otroligt tacksam...
Lena Liljendahl
boendeexpert, Sveriges Allmännytta
 
6 februari 2020

Många små steg ger stor nytta tillsammans

Vad har egentligen hänt under de senaste två åren? Har något förändrats? Allmännyttans innovationslabb startades med stora ambitioner: att hitta de bästa metoderna för bostadsaktörer att motverka segregation samt att ta fram en plan för spridning...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
6 februari 2020

Det verkligt innovativa finns i kunskapandet

Så har det blivit dags att sätta punkt för arbetet i Allmännyttans innovationslabb. Två år av intensivt arbete med att följa arbetet i de fyra städerna har mynnat ut i en följeforskningsrapport. Ett närmast oräkneligt antal intervjuer, samtal, wor...
Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb
 
3 februari 2020

Fler kan göra mer!

För några månader sedan fick statsminister Stefan Löfven frågan om vad vi långsiktigt behövde göra för att förebygga den våldsvåg som dragit fram i våra utsatta stadsdelar. Han fick efter denna TV-sända intervju utstå mycket kritik för sina svävande...
Tomas Lindquist
ansvarig för stadsdelsutveckling, Hyresbostäder i Norrköping
 

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se