31 januari 2019

Ett jobb är så mycket mer än pengar

Idag bjöd Portalen på Ringdansen i Norrköping in till en workshop med fokus på utlandsfödda kvinnors situation i arbetslivet och deras möjlighet till egen försörjning. Det var cirka 45 personer som deltog och det var både kvinnor som själva var arbetssökande och representanter från olika delar av samhället såsom Arbetsförmedlingen, föreningar, bostadsbolag och kommunen som var med.

Vi fick arbeta i smågrupper med att lista olika orsaker till att det är svårt för utlandsfödda kvinnor att få jobb i Sverige. Det som kom upp var bland annat kvinnors brist på nätverk, språkförbistring och kulturella förväntningar på kvinnorollen.

Sedan fick alla välja det ämne som de tyckte var mest intressant och sätta sig i nya grupper. Nästa uppgift var att ställa sig frågan varför det är som det är, vad ligger bakom, vad är roten till det här?

Sedan var det dags att komma på lösningar. När det gällde kvinnorollen var den lösning som gruppen kom fram till exempelvis fler forum och möjligheter att lyfta fram positiva kvinnliga förebilder. Till exempel utlandsfödda kvinnor som har lyckats kombinera jobb och familjeliv på ett bra sätt. Det kan ske genom föreläsningar på mötesplatser som Portalen, men även på andra sätt. Även manliga förebilder som tar ett stort ansvar för sina barn behöver lyftas fram, menade gruppen. En slutsats blev att det behövs fler samverkansforum och mötesplatser som Portalen i Sverige.

Men även många andra kloka tankar och idéer kom fram under denna intensiva workshop.

Här är några exempel på kloka saker som sades under eftermiddagen:

  • Om kvinnor får jobb blir samhället starkare. Man lär känna varandra, det ökar förståelsen för varandra och för olika kulturer.
  • Självrespekten ökar när man får jobb.
  • Mammorna blir förebilder för sina barn.
  • Rädsla och brist på självförtroende kan vara en orsak till att utlandsfödda kvinnor har svårt att få jobb. Men även ren diskriminering och kulturskillnader.
  • Jobb är så mycket mer än pengar – det är att bidra till samhället, att få en gemenskap och att förverkliga sig själv.
  • Många kvinnor saknar nätverk, många kvinnor kan känna sig isolerade i hemmet.

Alla tog säkert med sig något av detta hem att fundera vidare på. Det här var startskottet för innovationslabbet på Portalen. Nu går arbetet vidare med att utveckla alla idéer till lösningar.

 

Lena Liljendahl
expert på boendefrågor, SABO

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

11 september 2019

Här finns plats för Lina Hages ungdomar

Sedan i vintras har mötesplatsen i Lina Hage haft öppet två kvällar i veckan för ungdomar under 16 år. Det finns ingen annan plats i stadsdelen för dem, och ungdomarna har önskat fler öppna kvällar – och nu har vi hittat en lösning för det. Numera ha...
Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare på Telge Bostäder
 
11 september 2019

Hennes idé: verktyg för strukturerade samtal

Margareta Öhrn från den internationella kvinnorörelsen Soroptimisterna fick en idé idag! Hennes organisation har sedan något år tillbaka stöttat Portalens verksamhet i Norrköping, och nu i höst kommer de särskilt engagera sig för de kvinnor som är me...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmänyttans innovationslabb
 
5 september 2019

Mat är magi som förenar

I helgen anordnade BIS en internationell matmarknad i Folkets Hus lokaler mitt i centrala Boden. Detta i samband med det återkommande kulturella arrangemanget på stan som kallas för kulturnatta. Tio asylsökande elever från BIS lagade mat som var t...
Therése Hedlund
områdesutvecklare på Bodenbo
 
29 augusti 2019

Stor bredd på idéerna i allmännyttiga verkstaden

Nu har vi labbat riktigt ordentligt i Lina Hage. En heldags workshop med nästan 50 deltagare från olika delar av landet. Dagen handlade om hur vi kan förhindra att unga dras in i kriminalitet. Förnyelselabbet ledde oss genom dagen med olika övningar....
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se