25 oktober 2018

Första stegen tagna – nu kör vi!

Spännande, kul, lärorikt, nytänkande – och utmanande. Så beskriver Johan Boström, enhetschef på studieförbundet Vuxenskolan i Boden, sin upplevelse kring uppstarten med BIS (Boden Integration Samverkan).

Alla organisationer som väljer att kliva in i den här typ av samarbete måste våga vidga sina perspektiv och tänka annorlunda. Bara på det sättet kan vi hitta lösningar för frågor som vi inte lyckats lösa hittills.

Innovationslabbet på BIS kommer att fokusera på att hitta sätt att få etablerade och icke-etablerade Bodensare att mötas. Detta hoppas man kommer att bidra till både social integration och systemintegration.

Idag har vi haft en effektiv planeringsdag där vi förankrat de mätbara målen och definierat de första stegen för arbetet med innovationslabbet. Pusselbitarna börjar falla på plats, vilket känns skönt för alla!

Bra jobbat BIS-gänget! Nu kör vi!

 

Bilden: Johan Broström, enhetschef på studieförbundet Vuxenskolan i Boden, som är en av samarbetsaktörerna i innovationslabbet i Boden.

 

Anna Kanervo
projektansvarig

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se