Första stegen tagna – nu kör vi!

Spännande, kul, lärorikt, nytänkande, och utmanande också. Så beskriver Johan Boström sin upplevelse kring uppstarten med BIS (Boden Integration Samverkan). Alla organisationer som väljer att kliva in i den här typ av samarbete måste våga vidga sina perspektiv och tänka annorlunda. Bara på det sättet kan vi hitta lösningar för frågor som vi inte lyckats lösa hittills.
Innovationslabbet på BIS kommer att fokusera på att hitta sätt att få de etablerade och icke-etablerade Bodensare att mötas. Detta hoppas man kommer att bidra till både social och systemintegration.
Idag har vi haft en effektiv planeringsdag där vi förankrat de mätbara målen och definierat de första stegen för arbetet med innovationslabbet. Pusselbitarna börjar falla på plats, vilket känns skönt för alla! Bra jobbat BIS-gänget! Nu kör vi!

#sabo #allmännyttan #BodenBo