5 augusti 2019

Glädje, stolthet och iver på finalfesten

Som jag berättat om tidigare så har sommaren i Rannebergen varit fylld av konstprojektet Periphery is the centre, med målen att bland annat skapa processer hos de boende, kring tankar om vem som exempelvis äger det offentliga rummet, genom engagemang i konstnärliga processer.

Som jag nämnt förut utmärks Rannebergen av ett öde centrum, som vare sig kommun eller bostadsbolag satsar i. Det är naturligtvis väldigt roligt att vi på Hyresgästföreningen är en av få som syns på centrumskylten, för då märks vi förhoppningsvis – men faktum är att det faktiskt inte ens går att köpa mjölk i centrum.

Att behöva ta bussen fem hållplatser bort för att få lite mjölk till morgonkaffet kan kanske vara charmigt när man under några sommarveckor bor i sommarstugan, men det är långtifrån lika charmigt att behöva göra det dag ut och dag in.

Långt ifrån hopplöshet

Men finalfesten av konstprojektet, lördagen den 3 augusti, var långtifrån en dag fylld av besvikelse, frustration och hopplöshet! Tvärtom! Det var en dag som kännetecknades av glädje, stolthet och iver att få visa upp det en så stor grupp boende åstadkommit!

I projektet har Rannebergens boende bjudits in till workshops och pop up-festivaler, där ett konkret syfte varit att tillsammans komma överens om hur konstverket – stenmonumentet – ska se ut. Som utsmyckningar på själva monumentet har de boende skapat reliefer, utifrån porträtt som de själva skapat. Flera hundratals porträtt fanns att utgå från (bilden högst upp).

Många medskapare

Och nu är stenmonumentet så pass klart, att det tills vidare fraktats till Hyresgästföreningens lokaler, från den ”verkstad” där det befunnit sig när det arbetats på. Och det är vid en närmare granskning av monumentet som det blir tydligt vilket fantastiskt gemensamt verk man skapat – och som kommer att stå under mycket lång tid.

Det är alltså långt ifrån ett ensamverk av konstnären och stenhuggaren Rob MacDonald. Detta fantastiska verk har byggts tillsammans med den lokala hyresgästföreningen med ett stort antal lokalt förtroendevalda – med Sara Juaniquina Svensson, Falis Samatar och Saida Salam i spetsen – en ideellt arbetande svensk stenhuggare vid namn David Knutsson samt många, många barn, unga och vuxna.

Sophia Lövgren
strateg på Hyresgästföreningen

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

11 oktober 2019

Integrationskör i behov av framtidsfinansiering

Integrationskören The Rockin’ Pots – med ursprung i Östersund – har nu startats i flera orter, bland annat i Boden i samarbete med BIS. Idag hade vi ett videomöte där vi spånade idéer kring hur verksamheten kan finansieras i framtiden, när stödet...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
7 oktober 2019

En egen kväll för tjejer

Mötesplatsen i Lina Hage arrangerade nyligen en egen kväll för enbart tjejer, vilket blev mycket uppskattat. Det är ofta fler killar än tjejer som deltar i olika typer av aktiviteter som arrangeras för ungdomar i stadsdelarna, och därför kändes det v...
Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare på Telge Bostäder
 
7 oktober 2019

Tio minuter om livet och arbetslivet

Makay Gozar är en av de kvinnor som Portalen jobbar med för att stötta deras etablering på arbetsmarknaden. Idag kom Makay till Portalen för att lyssna på en livsberättelse som Portalen erbjuder som öppen aktivitet för alla, och innan livsberättelsen...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
3 oktober 2019

Nu gäller det att använda tiden rätt

Puuh… Vad mycket som ska hinnas med innan Allmännyttans innovationslabbssatsningen tar slut i december. De senaste två dagarna har jag och Sophia Lövgren från Hyresgästföreningen varit i Rannebergen i Göteborg och pratat med Malin Widehammar, som...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmänyttans innovationslabb
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se