5 augusti 2019

Glädje, stolthet och iver på finalfesten

Som jag berättat om tidigare så har sommaren i Rannebergen varit fylld av konstprojektet Periphery is the centre, med målen att bland annat skapa processer hos de boende, kring tankar om vem som exempelvis äger det offentliga rummet, genom engagemang i konstnärliga processer.

Som jag nämnt förut utmärks Rannebergen av ett öde centrum, som vare sig kommun eller bostadsbolag satsar i. Det är naturligtvis väldigt roligt att vi på Hyresgästföreningen är en av få som syns på centrumskylten, för då märks vi förhoppningsvis – men faktum är att det faktiskt inte ens går att köpa mjölk i centrum.

Att behöva ta bussen fem hållplatser bort för att få lite mjölk till morgonkaffet kan kanske vara charmigt när man under några sommarveckor bor i sommarstugan, men det är långtifrån lika charmigt att behöva göra det dag ut och dag in.

Långt ifrån hopplöshet

Men finalfesten av konstprojektet, lördagen den 3 augusti, var långtifrån en dag fylld av besvikelse, frustration och hopplöshet! Tvärtom! Det var en dag som kännetecknades av glädje, stolthet och iver att få visa upp det en så stor grupp boende åstadkommit!

I projektet har Rannebergens boende bjudits in till workshops och pop up-festivaler, där ett konkret syfte varit att tillsammans komma överens om hur konstverket – stenmonumentet – ska se ut. Som utsmyckningar på själva monumentet har de boende skapat reliefer, utifrån porträtt som de själva skapat. Flera hundratals porträtt fanns att utgå från (bilden högst upp).

Många medskapare

Och nu är stenmonumentet så pass klart, att det tills vidare fraktats till Hyresgästföreningens lokaler, från den ”verkstad” där det befunnit sig när det arbetats på. Och det är vid en närmare granskning av monumentet som det blir tydligt vilket fantastiskt gemensamt verk man skapat – och som kommer att stå under mycket lång tid.

Det är alltså långt ifrån ett ensamverk av konstnären och stenhuggaren Rob MacDonald. Detta fantastiska verk har byggts tillsammans med den lokala hyresgästföreningen med ett stort antal lokalt förtroendevalda – med Sara Juaniquina Svensson, Falis Samatar och Saida Salam i spetsen – en ideellt arbetande svensk stenhuggare vid namn David Knutsson samt många, många barn, unga och vuxna.

Sophia Lövgren
strateg på Hyresgästföreningen
6 februari 2020

Tack till alla vardagshjältar för allt ni lärt mig

Nu är det dags för mig att summera Allmännyttans innovationslabb och flytta fokus till nästa steg som handlar om att sprida det vi lärt oss. Så att fler kan göra mer för att motverka segregation och utanförskap i vårt land. Jag är otroligt tacksam...
Lena Liljendahl
boendeexpert, Sveriges Allmännytta
 
6 februari 2020

Många små steg ger stor nytta tillsammans

Vad har egentligen hänt under de senaste två åren? Har något förändrats? Allmännyttans innovationslabb startades med stora ambitioner: att hitta de bästa metoderna för bostadsaktörer att motverka segregation samt att ta fram en plan för spridning...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
6 februari 2020

Det verkligt innovativa finns i kunskapandet

Så har det blivit dags att sätta punkt för arbetet i Allmännyttans innovationslabb. Två år av intensivt arbete med att följa arbetet i de fyra städerna har mynnat ut i en följeforskningsrapport. Ett närmast oräkneligt antal intervjuer, samtal, wor...
Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb
 
3 februari 2020

Fler kan göra mer!

För några månader sedan fick statsminister Stefan Löfven frågan om vad vi långsiktigt behövde göra för att förebygga den våldsvåg som dragit fram i våra utsatta stadsdelar. Han fick efter denna TV-sända intervju utstå mycket kritik för sina svävande...
Tomas Lindquist
ansvarig för stadsdelsutveckling, Hyresbostäder i Norrköping
 

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se