Historiska bilder

För användning av bilderna, kontakta Centrum för Näringslivshistoria på info@naringslivshistoria.se.
Miljonprogrammet
Barnrikehus
Nödbostäder
Arbetarbostäder
Bostadsområdet Apoteksskogen

Det är SABO – Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag som står bakom allmännyttan.se. SABO är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här?
Hör av dig
!

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag      SABO, Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sabo.se      www.sabo.se