Historiska bilder

För användning av bilderna, kontakta Centrum för Näringslivshistoria på info@naringslivshistoria.se.
Miljonprogrammet
Barnrikehus
Nödbostäder
Arbetarbostäder
Bostadsområdet Apoteksskogen

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se