Bostadsrättsföreningen Kasernberget

Byggt under Miljonprogramsåren, mellan 1965-1975.

Period: 1965-75
Plats: Stockholm
Källa: HSBs arkiv
Motiv-ID: HSBR_K1bab10_0008