Miljonprogramsbebyggelse i Kallhäll

Visar på miljonprogrammets stadsplanering med omväxlande låga och höga hus.

Period: 2007
Plats: Järfälla kommun
Fotograf: Henryk Kotowski