Barnrikehus vid den så kallade Myrdalen

 

Period: 1939
Plats: Friggagatan 4-10, Katrineholm
Källa: Kommunarkivet, Katrineholms arkiv