Nödbostäder i Landskrona

De båda envåningshusen användes som nödbostäder för barnrika familjer strax innan de rivdes 1956.

Period: 1944
Plats: Landskrona
Källa: Harald Nilsson/Landskrona museum