Göteborgs stads första bostadsbebyggelse för stadens arbetare

 

Plats: Göteborg
Källa: Göteborgs stadsmuseum