Hjortvägen i området Apoteksskogen

 

Period: 1978
Plats: Upplands Väsby
Källa: AB Väsbyhem