Nu startar Allmännyttans Innovationslabb

Med stöd från Vinnova startar vi Allmännyttans Innovationslabb som ska utforma metoder och verktyg för bostadsbolag och andra som vill bidra till en positiv samhällsutveckling och motverka segregation. Innovationslabben fokuserar på att minska långtidsarbetslöshet, förbättra skolresultat, stärka samhällsservice samt minska brottslighet i bostadsområden.

Berätta om ert exempel

Vi samlar in goda exempel från hela landet. Tillfälliga projekt eller permanenta satsningar där ni framgångsrikt arbetat lokalt, själva eller i samarbetet med flera för att möta de utmaningar vi beskriver ovan. Alla exempel är intressanta. Vissa av dem kan också – efter avstämning med er – komma att publiceras som ett av de många goda exemplen här på allmännyttan.se. Och alla exempel kommer till nytta i vårt arbete med Allmännyttans innovationslabb.
Anna Kanervo, projektansvarig på SABO

Ett Brett SAMARBETE

Allmännyttans Innovationslabb är ett samarbete mellan SABO, Hyresgästföreningen, Malmö högskola, Sustainable Innovation, Norrköpings kommun och Hyresbostäder i Norrköping. Målet är att utveckla nationella metoder och sprida dessa på så sätt att fler kan göra mer. Under två år kommer vi genomföra fyra innovationslabb runt om i Sverige.

Läs mer om arbetet här. Du kan också kontakta Anna Kanervo, projektansvarig på SABO.

Kontaktperson

anna.kanervo@sabo.se
08-406 55 00

Projektpartners

+ SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag

SABO är bransch- och intresseorganisation för allmännyttan och initiativtagare till projektet. Här ligger huvudansvar för att utveckla och leda fyra innovationslabb. Arbetet sker i nära samarbete med medlemsföretag och övriga involverade parter. De resultat som projektet genererar kommer spridas såväl till medlemsföretag som andra aktörer som vill ta samhällsansvar. Syftet är att fler ska kunna göra mer.

+ Sustainable Innovation

Sustainable Innovation är ett icke-vinstdrivande företag och innovationskluster som driver projekt för ett mer resurseffektivt samhälle med hållbar tillväxt. I Allmännyttans innovationslabb är det Sustainable Innovation som ansvarar för den administrativa projektledning och rapporteringen till Vinnova. Sustainable Innovation har lång och bred erfarenhet av att administrera projekt inom områden hållbar mobilitet, byggnation och energisystem. Projekten drivs tillsammans med näringsliv, myndigheter, akademi med flera. Ansvarig projektledare här är Yasmina Ganse yasmina.ganse@sust.se.

+ Hyresgästföreningen Riksförbundet

Över en halv miljon hushåll, omkring 1 miljon människor, är medlemmar i Hyresgästföreningen och många av dem bor i allmännyttan. Inom Hyresgästföreningen finns en lång tradition av att ta samhällsansvar, ofta i samarbete med allmännyttan. Hyresgästföreningen utgår alltid från de boendes behov. Därför är deras medverkan i Allmännyttans Innovationslabb självklar. Hyresgästföreningens representant i projektet är Monica Fundin Pourshahidi. Monica når du på monica.fundinpourshahidi@hyresgastforeningen.se.

+ Norrköpings kommun

Norrköping är Sveriges tionde största tätort. I hela kommunen bor ungefär 140 000 invånare, varav cirka 60 000 är förvärvsarbetande. Kommunen är en aktiv samarbetspart i verksamheten Portalen som drivs av kommunens allmännytta – Hyresbostäder i Norrköping. Från Norrköpings kommun deltar Veronica Höijer i arbetet med Allmännyttans innovationslabb. Veronica når du på veronica.hoijer@norrkoping.se.

+ Hyresbostäder i Norrköping

Hyresbostäder är Norrköpings största bostadsföretag med cirka 9500 bostäder. Hageby är Norrköpings största stadsdel med över 8 000 invånare från nästan 100 olika länder. Hyresbostäder har erfarenhet av att arbeta med olika typer av sociala insatser i bostadsområden. Bland annat har de sedan 2011 en verksamhet som heter Portalen. Det är ett samarbete mellan det kommunala bostadsföretaget, Norrköpings Kommun, ABF, Marieborgs folkhögskola och Svenska kyrkan. Vill du veta mer om Portalen kontakta Tomas Lindquist på tomas.lindquist@hyresbostader.se.

+ Malmö Universitet

Projektet följs av Malmö Universitet. Doktorand Martin Grander är kopplad som följeforskare till projektet. Martin har lång erfarenhet av forskning inom integration, segregation och social sammanhållning. Han har i sin forskning särskilt inriktat sig på utvecklingen av den allmännyttiga bostadssektorn. Han var även en av forskarna i projektet Nyttan med allmännyttan som SABO genomförde 2013-2015 och där arbetets leddes av Malmö Högskola/Universitet. Martin slutför under 2018 sin avhandling om allmännyttan.

+ Vinnova

Vinnova satsar 25 miljoner på innovationslabb för att få fram nya metoder som kan minska segregationen. Satsningen handlar om innovationer som kan öka inkluderingen och bidra till att bryta det sociala utanförskapet. I innovationslabben ska lösningar utvecklas som kan bidra till minskad långtidsarbetslöshet, förbättrade skolresultat, stärkt samhällsservice och minskad bostadssegregation Projekten får finansiering under två år. Förhoppningen är sedan att de ska fortsätta av egen kraft och att framgångsrika metoder ska kunna spridas. Satsningen har genomförts i dialog med den statliga Delegationen mot segregation. Tio projekt får finansiering, Allmännyttans innovationslabb är ett av dessa.

Berätta om ert exempel

Vi samlar in exempel för att lära oss mer och kartlägga vilka satsningar som finns runt om i landet. Fyll i formuläret nedan och berätta om ert arbete. Vi kommer skicka ut information till dig som svarar där vi löpande berättar vad som sker i arbetet med Allmännyttans Innovationslabb.


Vad handlar exemplet om? *
Berätta jättekort om vad ert projekt handlar om och vilket resultat ni önskar skapa.

Vilka utmaningar har ni? *
Kryssa i ett eller flera alternativ.

Vilka resultat har ni sett? *

Vilka aktörer är involverade? *

Ditt namn *

Din roll *

Mailadress *

Mobil *

Ladda upp extramaterial *

Var god fyll i två siffror för att visa att du inte är en robot. *
Till exempel: 52

Samtycke *

Det är SABO – Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag som står bakom allmännyttan.se. SABO är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här?
Hör av dig
!

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag      SABO, Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sabo.se      www.sabo.se