Berätta om ert projekt

Vi samlar in exempel för att kartlägga satsningar och projekt runt om i landet. Erfarenheterna och lärdomarna blir sedan till modeller, metoder och verktyg som kan spridas till andra – för att skapa möjligheter för fler att göra mer.

Fyll i formuläret nedan och berätta om ert arbete. Till dig som svarar kommer vi senare att skicka information där vi berättar om vad som sker i arbetet med Allmännyttans innovationslabb.


Vad handlar exemplet om? *
Berätta kort vad ert projekt handlar om och vilket resultat ni önskar skapa.

Vilka utmaningar har ni? *
Kryssa i ett eller flera alternativ.

Vilka resultat har ni sett? *

Vilka aktörer är involverade? *

Ditt namn *

Din roll *

Mailadress *

Mobil *

Ladda upp extramaterial *

Var god fyll i två siffror för att visa att du inte är en robot. *
Till exempel: 52

Samtycke *

Det är SABO – Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag som står bakom allmännyttan.se. SABO är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här?
Hör av dig
!

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag      SABO, Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sabo.se      www.sabo.se