5 september 2018

Innovationslabben utvecklar det som fungerat

Hur kan ett arbetsmarknadsprojekt minska segregationen? Det är en fråga som står i centrum för projektet Allmännyttans innovationslabb för minskad segregation. Fram till december 2019 kommer projektet att etablera fyra sådana labb. Det första, en utveckling av arbetsmarknadsverksamheten Portalen i Norrköping, hade uppstartsmöte i slutet av augusti.

Men vänta här nu, säger den uppmärksamme läsaren. Segregation handlar ju om var olika människor bor? Hur kan ett arbetsmarknadsprojekt som varar ett drygt år ändra på det?

SOCIALA FAKTORER OCH GEOGRAFI

Segregationens bakomliggande mekanismer är komplexa. Men de kan också renodlas till två relationer. Den ena handlar om sociala faktorer. Den andra handlar om geografi. För att segregation ska uppstå krävs alltså skillnader i levnadsvillkor, och att dessa skillnader sammanfaller med geografiska avstånd. Dessutom, för att segregation ska vara ett samhällsproblem måste dessa skillnader påverka individernas livschanser.

På samma lite förenklade sätt kan segregationen bekämpas på två sätt. Antingen genom att minska skillnaderna i levnadsvillkor, eller genom att förändra det geografiska avståndet. Inom segregationsforskningen har det länge talats om att ”utjämna och blanda”. Alltså att utjämna skillnader och/eller att blanda människor med olika levnadsvillkor.

HYRESRÄTTENS OCH ALLMÄNNYTTANS ROLL

Nyligen presenterade Hyreskommissionen, där jag suttit med som kommissionär, sin slutrapport. I denna lades stor vikt vid hur hyresrätten och allmännyttan kan spela en viktig roll för att minska segregation. Framförallt genom dess latenta förmåga att blanda hushåll med olika levnadsvillkor i städerna. Men att utjämna villkoren är förstås fundamentalt för att komma åt orsakerna till segregationen.

I allmännyttans innovationslabb kommer vi att arbeta med tyngdpunkt på att utjämna. Att få individer att må bättre, integreras i sociala sammanhang och komma i arbete och utbildning är en av nycklarna till att minska segregationen. Och visst, så har det låtit i många projekt sedan 1990-talet, med blandade resultat. Min förhoppning med innovationslabben är därför att vi ska kunna lära oss av det som har fungerat och utveckla det på ett innovativt sätt, istället för att försöka uppfinna hjulet igen utan att fundera på om det faktiskt rullade första gången. Jag ser fram emot att följa utvecklingen på nära håll!

Bilden ovan: Martin Grander (till vänster) samtalar med Tomas Lindquist, stadsdelsutvecklare på Hyresbostäder, på uppstartsmötet på Portalen i augusti. I bakgrunden Anna Kanervo, projektansvarig för innovationslabben och Marco Briones, verksamhetsledare på Portalen. Foto: Lena Liljendahl

 

Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

11 september 2019

Här finns plats för Lina Hages ungdomar

Sedan i vintras har mötesplatsen i Lina Hage haft öppet två kvällar i veckan för ungdomar under 16 år. Det finns ingen annan plats i stadsdelen för dem, och ungdomarna har önskat fler öppna kvällar – och nu har vi hittat en lösning för det. Numera ha...
Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare på Telge Bostäder
 
11 september 2019

Hennes idé: verktyg för strukturerade samtal

Margareta Öhrn från den internationella kvinnorörelsen Soroptimisterna fick en idé idag! Hennes organisation har sedan något år tillbaka stöttat Portalens verksamhet i Norrköping, och nu i höst kommer de särskilt engagera sig för de kvinnor som är me...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmänyttans innovationslabb
 
5 september 2019

Mat är magi som förenar

I helgen anordnade BIS en internationell matmarknad i Folkets Hus lokaler mitt i centrala Boden. Detta i samband med det återkommande kulturella arrangemanget på stan som kallas för kulturnatta. Tio asylsökande elever från BIS lagade mat som var t...
Therése Hedlund
områdesutvecklare på Bodenbo
 
29 augusti 2019

Stor bredd på idéerna i allmännyttiga verkstaden

Nu har vi labbat riktigt ordentligt i Lina Hage. En heldags workshop med nästan 50 deltagare från olika delar av landet. Dagen handlade om hur vi kan förhindra att unga dras in i kriminalitet. Förnyelselabbet ledde oss genom dagen med olika övningar....
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se