5 september 2018

Innovationslabben utvecklar det som fungerat

Hur kan ett arbetsmarknadsprojekt minska segregationen? Det är en fråga som står i centrum för projektet Allmännyttans innovationslabb för minskad segregation. Fram till december 2019 kommer projektet att etablera fyra sådana labb. Det första, en utveckling av arbetsmarknadsverksamheten Portalen i Norrköping, hade uppstartsmöte i slutet av augusti.

Men vänta här nu, säger den uppmärksamme läsaren. Segregation handlar ju om var olika människor bor? Hur kan ett arbetsmarknadsprojekt som varar ett drygt år ändra på det?

SOCIALA FAKTORER OCH GEOGRAFI

Segregationens bakomliggande mekanismer är komplexa. Men de kan också renodlas till två relationer. Den ena handlar om sociala faktorer. Den andra handlar om geografi. För att segregation ska uppstå krävs alltså skillnader i levnadsvillkor, och att dessa skillnader sammanfaller med geografiska avstånd. Dessutom, för att segregation ska vara ett samhällsproblem måste dessa skillnader påverka individernas livschanser.

På samma lite förenklade sätt kan segregationen bekämpas på två sätt. Antingen genom att minska skillnaderna i levnadsvillkor, eller genom att förändra det geografiska avståndet. Inom segregationsforskningen har det länge talats om att ”utjämna och blanda”. Alltså att utjämna skillnader och/eller att blanda människor med olika levnadsvillkor.

HYRESRÄTTENS OCH ALLMÄNNYTTANS ROLL

Nyligen presenterade Hyreskommissionen, där jag suttit med som kommissionär, sin slutrapport. I denna lades stor vikt vid hur hyresrätten och allmännyttan kan spela en viktig roll för att minska segregation. Framförallt genom dess latenta förmåga att blanda hushåll med olika levnadsvillkor i städerna. Men att utjämna villkoren är förstås fundamentalt för att komma åt orsakerna till segregationen.

I allmännyttans innovationslabb kommer vi att arbeta med tyngdpunkt på att utjämna. Att få individer att må bättre, integreras i sociala sammanhang och komma i arbete och utbildning är en av nycklarna till att minska segregationen. Och visst, så har det låtit i många projekt sedan 1990-talet, med blandade resultat. Min förhoppning med innovationslabben är därför att vi ska kunna lära oss av det som har fungerat och utveckla det på ett innovativt sätt, istället för att försöka uppfinna hjulet igen utan att fundera på om det faktiskt rullade första gången. Jag ser fram emot att följa utvecklingen på nära håll!

Bilden ovan: Martin Grander (till vänster) samtalar med Tomas Lindquist, stadsdelsutvecklare på Hyresbostäder, på uppstartsmötet på Portalen i augusti. I bakgrunden Anna Kanervo, projektansvarig för innovationslabben och Marco Briones, verksamhetsledare på Portalen. Foto: Lena Liljendahl

 

Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb
6 februari 2020

Tack till alla vardagshjältar för allt ni lärt mig

Nu är det dags för mig att summera Allmännyttans innovationslabb och flytta fokus till nästa steg som handlar om att sprida det vi lärt oss. Så att fler kan göra mer för att motverka segregation och utanförskap i vårt land. Jag är otroligt tacksam...
Lena Liljendahl
boendeexpert, Sveriges Allmännytta
 
6 februari 2020

Många små steg ger stor nytta tillsammans

Vad har egentligen hänt under de senaste två åren? Har något förändrats? Allmännyttans innovationslabb startades med stora ambitioner: att hitta de bästa metoderna för bostadsaktörer att motverka segregation samt att ta fram en plan för spridning...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
6 februari 2020

Det verkligt innovativa finns i kunskapandet

Så har det blivit dags att sätta punkt för arbetet i Allmännyttans innovationslabb. Två år av intensivt arbete med att följa arbetet i de fyra städerna har mynnat ut i en följeforskningsrapport. Ett närmast oräkneligt antal intervjuer, samtal, wor...
Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb
 
3 februari 2020

Fler kan göra mer!

För några månader sedan fick statsminister Stefan Löfven frågan om vad vi långsiktigt behövde göra för att förebygga den våldsvåg som dragit fram i våra utsatta stadsdelar. Han fick efter denna TV-sända intervju utstå mycket kritik för sina svävande...
Tomas Lindquist
ansvarig för stadsdelsutveckling, Hyresbostäder i Norrköping
 

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se