5 september 2018

Innovationslabben utvecklar det som fungerat

Hur kan ett arbetsmarknadsprojekt minska segregationen? Det är en fråga som står i centrum för projektet Allmännyttans innovationslabb för minskad segregation. Fram till december 2019 kommer projektet att etablera fyra sådana labb. Det första, en utveckling av arbetsmarknadsverksamheten Portalen i Norrköping, hade uppstartsmöte i slutet av augusti.

Men vänta här nu, säger den uppmärksamme läsaren. Segregation handlar ju om var olika människor bor? Hur kan ett arbetsmarknadsprojekt som varar ett drygt år ändra på det?

SOCIALA FAKTORER OCH GEOGRAFI

Segregationens bakomliggande mekanismer är komplexa. Men de kan också renodlas till två relationer. Den ena handlar om sociala faktorer. Den andra handlar om geografi. För att segregation ska uppstå krävs alltså skillnader i levnadsvillkor, och att dessa skillnader sammanfaller med geografiska avstånd. Dessutom, för att segregation ska vara ett samhällsproblem måste dessa skillnader påverka individernas livschanser.

På samma lite förenklade sätt kan segregationen bekämpas på två sätt. Antingen genom att minska skillnaderna i levnadsvillkor, eller genom att förändra det geografiska avståndet. Inom segregationsforskningen har det länge talats om att ”utjämna och blanda”. Alltså att utjämna skillnader och/eller att blanda människor med olika levnadsvillkor.

HYRESRÄTTENS OCH ALLMÄNNYTTANS ROLL

Nyligen presenterade Hyreskommissionen, där jag suttit med som kommissionär, sin slutrapport. I denna lades stor vikt vid hur hyresrätten och allmännyttan kan spela en viktig roll för att minska segregation. Framförallt genom dess latenta förmåga att blanda hushåll med olika levnadsvillkor i städerna. Men att utjämna villkoren är förstås fundamentalt för att komma åt orsakerna till segregationen.

I allmännyttans innovationslabb kommer vi att arbeta med tyngdpunkt på att utjämna. Att få individer att må bättre, integreras i sociala sammanhang och komma i arbete och utbildning är en av nycklarna till att minska segregationen. Och visst, så har det låtit i många projekt sedan 1990-talet, med blandade resultat. Min förhoppning med innovationslabben är därför att vi ska kunna lära oss av det som har fungerat och utveckla det på ett innovativt sätt, istället för att försöka uppfinna hjulet igen utan att fundera på om det faktiskt rullade första gången. Jag ser fram emot att följa utvecklingen på nära håll!

Bilden ovan: Martin Grander (till vänster) samtalar med Tomas Lindquist, stadsdelsutvecklare på Hyresbostäder, på uppstartsmötet på Portalen i augusti. I bakgrunden Anna Kanervo, projektansvarig för innovationslabben och Marco Briones, verksamhetsledare på Portalen. Foto: Lena Liljendahl

 

Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

27 januari 2020

Vi är alla bara människor – och vi behöver varandra

Reflektioner, summeringar, resultat, metoder, tillvägagagångssätt, motiveringar, samverkan... Ja allt det har hela tiden varit aktuellt i vårt jobb med BIS och innovationslabbet. Funkar det? Funkar det inte? Kan man göra si eller kan man göra så? Hur...
Therése Hedlund
områdesutvecklare på Bodenbo
 
24 januari 2020

Kraften i människors förmågor att tillsammans skapa förändringar

Det har hänt så otroligt mycket under den här relativt korta tiden med innovationslabbet i Rannebergen. Det känns mäktigt att ha varit med på den här utvecklande resan tillsammans med så många fantastiska människor. Människor som när jag träffar efte...
Malin Widehammar
Bostadsbolaget i Göteborg
 
22 januari 2020

Tack för allt stöd!

Innovationslabbet har betytt väldigt mycket för stadsdelen Lina Hage. Genom detta projekt så har vi fått en stabil plattform – nu kan vi bara bygga vidare på detta genom att fortsätta samverka med föreningar, hyresgäster och företag i området. Vi har...
Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare på Telge Bostäder
 
8 januari 2020

Rapporten godkänd – dags för nästa steg!

Vad har vi gjort under de senaste veckorna undrar ni kanske? Jo, vi har intervjuat, analyserat, skrivit, presenterat, fått feedback, skrivit om, lagt till, skruvat, räknat tecken, svettats – och till slut fått godkänt! Hurra! Detta handlar så klar...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se