27 november 2019

Inspirerande framgångar – men även frustration

 Det här är så roligt, inspirerande, lärorikt och frustrerande!

Det var sammanfattningen från en av de volontärer som under det senaste året har jobbat med de utrikesfödda kvinnor som har deltagit innovationslabbets aktiviteter på Portalen i Norrköping. Volontärerna och de olika aktörerna har drivit bland annat en matlagningsgrupp, en studiecirkel i svenska, ”Livet i Sverige”, Svenska med baby, en företagarkurs och en arbetslivskurs. För bara att nämna några av alla aktiviteter.

De intervjuer som Portalens personal har gjort med de deltagande kvinnorna visar att flera av dem har fått ett jobb eller en praktik och ökat sitt nätverk utanför sin egen grupp. Viktiga steg mot etablering på arbetsmarknaden!

Engagemanget i utrikesfödda kvinnors etablering har varit givande för Portalens samarbetspartners, men det finns också en del frustration som vi diskuterade om igår.

Trots tydlighet när nya grupper startas stöter aktörerna ofta på oförståelse om de gemensamma spelreglerna, så som att passa tider och hålla mobilen avstängd under undervisningen. Praktiska saker som är viktiga delar av den svenska koden.

En av volontärerna berättade om en av hennes största insikter:

 Jag inser hur otroligt svensk jag själv är!

Alla utryckte behov av att fortsätta med aktiviteterna. Där har Portalen en viktig roll i att samordna de olika insatser som bland annat Coompanion i Östergötland, Norrköpings stadsbibliotek, studieförbundet ABF och Soroptimisterna kan bidra med.

Ett gott exempel på när samverkan ger resultat på riktigt!

 

På bilden, från vänster: Biblioteksassistent Wafaa Alnafei och barnbibliotikarie Margareta Gustafsdotter från Stadsbiblioteket i Norrköping.

Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se