11 oktober 2019

Integrationskör i behov av framtidsfinansiering

Integrationskören The Rockin’ Pots – med ursprung i Östersund – har nu startats i flera orter, bland annat i Boden i samarbete med BIS.

Idag hade vi ett videomöte där vi spånade idéer kring hur verksamheten kan finansieras i framtiden, när stödet från Postkodslotteriet tar slut efter sommaren 2020.

Kan bostadsföretagen vara intresserade av att stötta den här typen av integrationsfrämjande aktiviteter? Hur paketerar vi konceptet så att även näringslivet kan engageras i detta? Eller ska man kroka arm med lokala Folkets hus-föreningar, som redan driver kulturverksamhet i många orter?

Hälsoeffekterna med körsång är vetenskapligt bevisade, och erfarenheterna från Östersund (där kören har varit i gång under flera år) visar tydligt att det här är ett bra sätt att knyta kontakter mellan människor som annars inte skulle träffas. Körgemenskapen har bland annat löst flera bostadssituationer, förmedlat praktikplatser och flera vänskapsrelationer har skapats.

Jonas Hagström, projektledare från The Rockin’ Pots, berättar att nu när kören har startats på flera orter är det totalt cirka 200 personer som varje vecka deltar körernas repetitioner.

Det är häftigt! Hoppas att vi kan bidra till paketering av konceptet så att det kan spridas till ännu fler orter!

På videomötet idag deltog förutom jag och Jonas Hagström även Berth Lundqvist, fastighetschef på Bodenbo, och Sonia Harr, körledare i Boden. Kameran i Boden var dock avstängd, så bara jag och Jonas Hagström är med i bild.

Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

13 november 2019

När vi lyfter blicken ser vi allt som åstadkommits

Håll i och håll ut. Så kan man sammanfatta de viktiga insikterna som gänget i Boden kom fram till under dagens utvärderingsworkshop. Styrgruppen och personalen på BIS (Boden Integration och Samverkan) har idag ägnat nästan hela dagen åt att analysera...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
10 november 2019

Lokala mötesplatser viktiga både för unga och vuxna

Amis Kiorkis, fritidsledare från Lina kultur- och ekologiförening, förde häromdagen en diskussion med den yngre generationen om hur vi kan förbättra mötesplatsen i Lina Hage. Några exempel som ungdomarna tog upp var fler utomhusaktiviteter under v...
Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare på Telge Bostäder
 
4 november 2019

Stor stolthet över medborgardrivna mötesplatsen

Två av hjältarna från Rannebergen – Falis Samatar och Camilla Boruvka – har idag delat med sig av sina lärdomar och erfarenheter kring hur det har fungerat att starta en medborgardriven mötesplats. Så otroligt mycket som har hänt under det senaste...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
31 oktober 2019

På väg mot starta eget-inspiration i Borås

Åtta kvinnor som går en starta eget-kurs på Portalen har i dag gjort en resa till Borås. Kvinnorna började sin resa klockan 8 på morgonen. Under dagen väntade träffar med flera småföretagare, både kvinnor och män, som arbetar med textil och hantve...
Natalia Bonilla
verksamhetsledare på Portalen
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se