11 oktober 2019

Integrationskör i behov av framtidsfinansiering

Integrationskören The Rockin’ Pots – med ursprung i Östersund – har nu startats i flera orter, bland annat i Boden i samarbete med BIS.

Idag hade vi ett videomöte där vi spånade idéer kring hur verksamheten kan finansieras i framtiden, när stödet från Postkodslotteriet tar slut efter sommaren 2020.

Kan bostadsföretagen vara intresserade av att stötta den här typen av integrationsfrämjande aktiviteter? Hur paketerar vi konceptet så att även näringslivet kan engageras i detta? Eller ska man kroka arm med lokala Folkets hus-föreningar, som redan driver kulturverksamhet i många orter?

Hälsoeffekterna med körsång är vetenskapligt bevisade, och erfarenheterna från Östersund (där kören har varit i gång under flera år) visar tydligt att det här är ett bra sätt att knyta kontakter mellan människor som annars inte skulle träffas. Körgemenskapen har bland annat löst flera bostadssituationer, förmedlat praktikplatser och flera vänskapsrelationer har skapats.

Jonas Hagström, projektledare från The Rockin’ Pots, berättar att nu när kören har startats på flera orter är det totalt cirka 200 personer som varje vecka deltar körernas repetitioner.

Det är häftigt! Hoppas att vi kan bidra till paketering av konceptet så att det kan spridas till ännu fler orter!

På videomötet idag deltog förutom jag och Jonas Hagström även Berth Lundqvist, fastighetschef på Bodenbo, och Sonia Harr, körledare i Boden. Kameran i Boden var dock avstängd, så bara jag och Jonas Hagström är med i bild.

Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
6 februari 2020

Tack till alla vardagshjältar för allt ni lärt mig

Nu är det dags för mig att summera Allmännyttans innovationslabb och flytta fokus till nästa steg som handlar om att sprida det vi lärt oss. Så att fler kan göra mer för att motverka segregation och utanförskap i vårt land. Jag är otroligt tacksam...
Lena Liljendahl
boendeexpert, Sveriges Allmännytta
 
6 februari 2020

Många små steg ger stor nytta tillsammans

Vad har egentligen hänt under de senaste två åren? Har något förändrats? Allmännyttans innovationslabb startades med stora ambitioner: att hitta de bästa metoderna för bostadsaktörer att motverka segregation samt att ta fram en plan för spridning...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
6 februari 2020

Det verkligt innovativa finns i kunskapandet

Så har det blivit dags att sätta punkt för arbetet i Allmännyttans innovationslabb. Två år av intensivt arbete med att följa arbetet i de fyra städerna har mynnat ut i en följeforskningsrapport. Ett närmast oräkneligt antal intervjuer, samtal, wor...
Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb
 
3 februari 2020

Fler kan göra mer!

För några månader sedan fick statsminister Stefan Löfven frågan om vad vi långsiktigt behövde göra för att förebygga den våldsvåg som dragit fram i våra utsatta stadsdelar. Han fick efter denna TV-sända intervju utstå mycket kritik för sina svävande...
Tomas Lindquist
ansvarig för stadsdelsutveckling, Hyresbostäder i Norrköping
 

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se