23 oktober 2018

Många tankar under första kafékvällen

Det kom åtta hyresgäster till vår första kväll där vi bjöd på lite fika och berättade om syftet med kafékvällarna.

Många av de boende hade mycket att berätta om Rannebergen – och även om det finns utmaningar att jobba med så hade flera av dem tankar på hur vi tillsammans kan lösa många av dem.

Jag och Malin Widehammar (som båda kommer från Hyresgästföreningen) ställde frågor om Rannebergen och skrev sedan upp tankarna som dök upp i diskussionerna på en whiteboardtavla så att alla kunde se dem.

Ett exempel var nedskräpningen och sopsorteringen i området. Flera hyresgäster tog upp att det är unga samt människor från andra länder som missköter sig. Men efter en stund ändrade diskussionen fokus till att bli mer lösningsorienterad och inriktad på hur vi kan hjälpa hyresgäster att sortera rätt – istället för att bara klaga på vissa grupper.

En hyresgäst vid namn Birger Ernfjord som var med denna kväll föreslog att människor som inte är vana att sortera skulle kunna se vad som ska ligga i vilket kärl genom olika färger på kärlen. Han hade till och med skapat en rörlig video på hur detta ska ske, så vi frågade om han ville hålla nästa kafékväll. Affischerna är redan fixade och lokala Hyresgästföreningen har hjälpt till att sprida dem i området.

Även om vi precis startat så har både jag och Malin en bra känsla om att detta kan bli ett fantastiskt forum för Rannebergen, och fortsättningsvis ska vi försöka koppla ihop kafékvällarna med vårt innovationslabb och målen där.

Bilden: Malin Widehammar (stående till höger) fångade upp idéer från dem som kommit till kafékvällen. Foto: Rahim Maatoug

 

Rahim Maatoug
projektledare på Hyresgästföreningen
6 februari 2020

Tack till alla vardagshjältar för allt ni lärt mig

Nu är det dags för mig att summera Allmännyttans innovationslabb och flytta fokus till nästa steg som handlar om att sprida det vi lärt oss. Så att fler kan göra mer för att motverka segregation och utanförskap i vårt land. Jag är otroligt tacksam...
Lena Liljendahl
boendeexpert, Sveriges Allmännytta
 
6 februari 2020

Många små steg ger stor nytta tillsammans

Vad har egentligen hänt under de senaste två åren? Har något förändrats? Allmännyttans innovationslabb startades med stora ambitioner: att hitta de bästa metoderna för bostadsaktörer att motverka segregation samt att ta fram en plan för spridning...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
6 februari 2020

Det verkligt innovativa finns i kunskapandet

Så har det blivit dags att sätta punkt för arbetet i Allmännyttans innovationslabb. Två år av intensivt arbete med att följa arbetet i de fyra städerna har mynnat ut i en följeforskningsrapport. Ett närmast oräkneligt antal intervjuer, samtal, wor...
Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb
 
3 februari 2020

Fler kan göra mer!

För några månader sedan fick statsminister Stefan Löfven frågan om vad vi långsiktigt behövde göra för att förebygga den våldsvåg som dragit fram i våra utsatta stadsdelar. Han fick efter denna TV-sända intervju utstå mycket kritik för sina svävande...
Tomas Lindquist
ansvarig för stadsdelsutveckling, Hyresbostäder i Norrköping
 

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se