23 oktober 2018

Många tankar under första kafékvällen

Det kom åtta hyresgäster till vår första kväll där vi bjöd på lite fika och berättade om syftet med kafékvällarna.

Många av de boende hade mycket att berätta om Rannebergen – och även om det finns utmaningar att jobba med så hade flera av dem tankar på hur vi tillsammans kan lösa många av dem.

Jag och Malin Widehammar (som båda kommer från Hyresgästföreningen) ställde frågor om Rannebergen och skrev sedan upp tankarna som dök upp i diskussionerna på en whiteboardtavla så att alla kunde se dem.

Ett exempel var nedskräpningen och sopsorteringen i området. Flera hyresgäster tog upp att det är unga samt människor från andra länder som missköter sig. Men efter en stund ändrade diskussionen fokus till att bli mer lösningsorienterad och inriktad på hur vi kan hjälpa hyresgäster att sortera rätt – istället för att bara klaga på vissa grupper.

En hyresgäst vid namn Birger Ernfjord som var med denna kväll föreslog att människor som inte är vana att sortera skulle kunna se vad som ska ligga i vilket kärl genom olika färger på kärlen. Han hade till och med skapat en rörlig video på hur detta ska ske, så vi frågade om han ville hålla nästa kafékväll. Affischerna är redan fixade och lokala Hyresgästföreningen har hjälpt till att sprida dem i området.

Även om vi precis startat så har både jag och Malin en bra känsla om att detta kan bli ett fantastiskt forum för Rannebergen, och fortsättningsvis ska vi försöka koppla ihop kafékvällarna med vårt innovationslabb och målen där.

Bilden: Malin Widehammar (stående till höger) fångade upp idéer från dem som kommit till kafékvällen. Foto: Rahim Maatoug

 

Rahim Maatoug
projektledare på Hyresgästföreningen

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se