13 november 2019

När vi lyfter blicken ser vi allt som åstadkommits

Håll i och håll ut. Så kan man sammanfatta de viktiga insikterna som gänget i Boden kom fram till under dagens utvärderingsworkshop. Styrgruppen och personalen på BIS (Boden Integration och Samverkan) har idag ägnat nästan hela dagen åt att analysera hur långt de har kommit med sitt arbete med innovationslabbet.

Många kloka insikter, lärdomar och även idéer för framtiden har vi noterat i våra anteckningar. Som till exempel att det krävs en hel del tålamod att lära känna varandra och hitta gemensamma arbetssätt när olika aktörer ska flytta ihop och börja jobba tillsammans.

Sambolivet löser sig på vägen

Sambolivet är inte smärtfritt, men å andra sidan går det inte att planera allt detta i förväg. Man måste också våga bara kasta sig in och hålla i. Det mesta löser sig på vägen om man bara har viljan att lära känna varandra.

Vi har även pratat om bostadsbolagets roll som initiativtagare i BIS-liknande partnerskap, behovet av att andas djupt när planerna inte går framåt i den takt man själv vill, samt vikten av att lyfta blicken och se tillbaka: Ofta har man lyckats åstadkomma mer än vad man själv tror.

50 samarbetspartners

BIS har visat sig fylla en viktig funktion i Boden när det gäller att skapa en väg in i samhället för dem som är nya på orten. Ju mer ryktet sprids, desto tydligare blir behovet av att samordna resurser riktade till bland annat asylsökande.

Fler och fler hittar till BIS – både nyanlända och befintliga organisationer som vill samarbeta med BIS. Under det senaste året har BIS lyckats knyta kontakt med cirka 50 samarbetspartners. Snyggt jobbat!

Lärdomar värda guld

För oss är det guld värt att få ta del av dessa lärdomar. Vårt uppdrag är att på bästa sätt sprida kunskapen till fler bostadsaktörer. Men hur gör vi det löser vi när vi först har träffat alla labb och samlat insikterna.

Vi blir bara klokare och klokare på vägen – hur ska det här sluta?!?

Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
6 februari 2020

Tack till alla vardagshjältar för allt ni lärt mig

Nu är det dags för mig att summera Allmännyttans innovationslabb och flytta fokus till nästa steg som handlar om att sprida det vi lärt oss. Så att fler kan göra mer för att motverka segregation och utanförskap i vårt land. Jag är otroligt tacksam...
Lena Liljendahl
boendeexpert, Sveriges Allmännytta
 
6 februari 2020

Många små steg ger stor nytta tillsammans

Vad har egentligen hänt under de senaste två åren? Har något förändrats? Allmännyttans innovationslabb startades med stora ambitioner: att hitta de bästa metoderna för bostadsaktörer att motverka segregation samt att ta fram en plan för spridning...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
6 februari 2020

Det verkligt innovativa finns i kunskapandet

Så har det blivit dags att sätta punkt för arbetet i Allmännyttans innovationslabb. Två år av intensivt arbete med att följa arbetet i de fyra städerna har mynnat ut i en följeforskningsrapport. Ett närmast oräkneligt antal intervjuer, samtal, wor...
Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb
 
3 februari 2020

Fler kan göra mer!

För några månader sedan fick statsminister Stefan Löfven frågan om vad vi långsiktigt behövde göra för att förebygga den våldsvåg som dragit fram i våra utsatta stadsdelar. Han fick efter denna TV-sända intervju utstå mycket kritik för sina svävande...
Tomas Lindquist
ansvarig för stadsdelsutveckling, Hyresbostäder i Norrköping
 

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se