13 november 2019

När vi lyfter blicken ser vi allt som åstadkommits

Håll i och håll ut. Så kan man sammanfatta de viktiga insikterna som gänget i Boden kom fram till under dagens utvärderingsworkshop. Styrgruppen och personalen på BIS (Boden Integration och Samverkan) har idag ägnat nästan hela dagen åt att analysera hur långt de har kommit med sitt arbete med innovationslabbet.

Många kloka insikter, lärdomar och även idéer för framtiden har vi noterat i våra anteckningar. Som till exempel att det krävs en hel del tålamod att lära känna varandra och hitta gemensamma arbetssätt när olika aktörer ska flytta ihop och börja jobba tillsammans.

Sambolivet löser sig på vägen

Sambolivet är inte smärtfritt, men å andra sidan går det inte att planera allt detta i förväg. Man måste också våga bara kasta sig in och hålla i. Det mesta löser sig på vägen om man bara har viljan att lära känna varandra.

Vi har även pratat om bostadsbolagets roll som initiativtagare i BIS-liknande partnerskap, behovet av att andas djupt när planerna inte går framåt i den takt man själv vill, samt vikten av att lyfta blicken och se tillbaka: Ofta har man lyckats åstadkomma mer än vad man själv tror.

50 samarbetspartners

BIS har visat sig fylla en viktig funktion i Boden när det gäller att skapa en väg in i samhället för dem som är nya på orten. Ju mer ryktet sprids, desto tydligare blir behovet av att samordna resurser riktade till bland annat asylsökande.

Fler och fler hittar till BIS – både nyanlända och befintliga organisationer som vill samarbeta med BIS. Under det senaste året har BIS lyckats knyta kontakt med cirka 50 samarbetspartners. Snyggt jobbat!

Lärdomar värda guld

För oss är det guld värt att få ta del av dessa lärdomar. Vårt uppdrag är att på bästa sätt sprida kunskapen till fler bostadsaktörer. Men hur gör vi det löser vi när vi först har träffat alla labb och samlat insikterna.

Vi blir bara klokare och klokare på vägen – hur ska det här sluta?!?

Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

13 december 2019

Labbens arbete speglas i kortfilmer

Vilken rolig dag vi hade igår! Som en av slutprodukterna tar vi fram korta filmer som beskriver innovationslabbens fina arbete. Igår hade vi inspelningsdag i Portalen i Norrköping, där kvinnorna som har varit med i projektet hade en avslutningslun...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
27 november 2019

Inspirerande framgångar – men även frustration

– Det här är så roligt, inspirerande, lärorikt och frustrerande! Det var sammanfattningen från en av de volontärer som under det senaste året har jobbat med de utrikesfödda kvinnor som har deltagit innovationslabbets aktiviteter på Portalen i Norr...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
25 november 2019

”Vi har lyckats rädda några från kriminalitet”

Idag var vi i Lina Hage för att utvärdera labbet här och fundera tillsammans över vad som hänt det här året. Vad har gjorts? Vad har vi lärt oss? Vad kunde vi gjort bättre? Och har våra mål uppfyllts? är frågor som vi diskuterade med Martin Kesenc...
Lena Liljendahl
boendeexpert, Sveriges Allmännytta
 
25 november 2019

Sann innovation kräver dubbelt tänkande

Den 12–13 november pågick konferensen Social Innovation Summit i Malmö. SI Summit är Nordens årliga mötesplats för människor som arbetar för att hitta nya lösningar på komplexa samhällsproblem. Jag representerade Allmännyttans innovationslabb på k...
Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se