När vi lyfter blicken ser vi allt som åstadkommits

Håll i och håll ut. Så kan man sammanfatta de viktiga insikterna som gänget i Boden kom fram till under dagens utvärderingsworkshop. BIS (Boden Integration Samverkan) styrgrupp och personal har idag ägnat nästan hela dagen åt att analysera hur långt de har kommit med sitt arbete med innovationslabbet. Många kloka insikter, lärdomar och även idéer för framtiden har vi noterat i våra anteckningar. Som t.ex. att när olika aktörer ska flytta ihop och börja jobba tillsammans kräver det en del tålamod att lära känna varandra och hitta gemensamma arbetssätt. Sambo-livet är inte smärtfritt, men o andra sidan går det inte att planera allt detta i förväg. Man måste också våga bara kasta sig in och hålla i. Det mesta löser sig på vägen om man bara har viljan att lära känna varandra.
Vi har även pratat om bostadsbolagets roll som initiativtagare i BIS-liknande partnerskap, behovet av att andas djupt när planerna inte går framåt i den takt man själv vill samt vikten av att lyfta blicken och se tillbaka: Ofta har man lyckats åstadkomma mer än vad man själv tror.
BIS har visat sig fylla en viktig funktion i Boden när det gäller att skapa en väg in i samhället för dem som är nya i orten. Ju mer ryktet sprids, desto tydligare blir behovet av att samordna resurser riktade till bl.a. asylsökande. Fler och fler hittar till BIS – både nyanlända men även befintliga organisationer som vill samarbeta med BIS. Under det senaste året har BIS lyckats knyta kontakt med ca. 50 samarbetspartners. Snyggt jobbat!
För oss är det guldvärt att få ta del av dessa lärdomar. Vårt uppdrag är att på bästa sätt sprida kunskapen till fler bostadsaktörer. Men hur gör vi det löser vi när vi först har träffat alla labb och samlat insikterna. Vi blir bara klokare och klokare på vägen – hur ska det här sluta?!? #allmännyttan #sveriges_allmännytta