21 november 2018

Nästa steg: finna unga tankar om förebilder

Idag har vi ett arbetsmöte i Södertälje med Martin Kesenci från labbet i Lina Hage. Han har mycket på gång och berättar att mötesplatsen nu håller öppet regelbundet flera dagar i veckan med olika aktiviteter.

Vi planerar hur arbetet med labbet ska gå vidare. Planen är att göra något tillsammans med ungdomarna och föreningarna i området för att lyfta fram positiva förebilder i Södertälje. Kanske blir det en utställning, föreläsningar, en studiecirkel, samarbete med en konstnär eller något annat. Det finns ingen brist på idéer på saker att göra. Tricket är att ha en strategi så att insatserna ger långsiktigt resultat och lever vidare.

Anna Kanervo berättar för oss om de efterforskningar hon gjort på andra exempel på ungdomssatsningar som hon hittat runt om i landet. Vi diskuterar vad av allt detta som mötesplatsen i Lina kan inspireras av. Det finns till exempel många lyckade exempel på nattvandring som ett sätt att öka tryggheten i ett område. Detta är också något som görs i Lina Hage med hjälp av en av de aktiva föreningarna i området. Vi diskuterar hur man kan motivera och stärka nattvandrarna på bästa sätt, så att verksamheten blir stabil över tid.

Nästa steg för labbet i Lina är nu att hitta några ungdomar som har idéer och tankar kring förebilder i Södertälje.

Vi ska också göra en så kallad nollmätning, som visar nuläget i bostadsområdet, och som vi sedan kan följa upp.

 

Bilden: Idag träffas vi på ett café i centrala Södertälje för att dra upp riktlinjerna för det fortsatta arbetet med labbet i Lina Hage. Anna Kanervo (till vänster), projektansvarig från SABO, och Martin Kesenci, stadsdelsutvecklare från Telgebostäder.

Lena Liljendahl
expert på boendefrågor, SABO
6 februari 2020

Tack till alla vardagshjältar för allt ni lärt mig

Nu är det dags för mig att summera Allmännyttans innovationslabb och flytta fokus till nästa steg som handlar om att sprida det vi lärt oss. Så att fler kan göra mer för att motverka segregation och utanförskap i vårt land. Jag är otroligt tacksam...
Lena Liljendahl
boendeexpert, Sveriges Allmännytta
 
6 februari 2020

Många små steg ger stor nytta tillsammans

Vad har egentligen hänt under de senaste två åren? Har något förändrats? Allmännyttans innovationslabb startades med stora ambitioner: att hitta de bästa metoderna för bostadsaktörer att motverka segregation samt att ta fram en plan för spridning...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
6 februari 2020

Det verkligt innovativa finns i kunskapandet

Så har det blivit dags att sätta punkt för arbetet i Allmännyttans innovationslabb. Två år av intensivt arbete med att följa arbetet i de fyra städerna har mynnat ut i en följeforskningsrapport. Ett närmast oräkneligt antal intervjuer, samtal, wor...
Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb
 
3 februari 2020

Fler kan göra mer!

För några månader sedan fick statsminister Stefan Löfven frågan om vad vi långsiktigt behövde göra för att förebygga den våldsvåg som dragit fram i våra utsatta stadsdelar. Han fick efter denna TV-sända intervju utstå mycket kritik för sina svävande...
Tomas Lindquist
ansvarig för stadsdelsutveckling, Hyresbostäder i Norrköping
 

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se