21 november 2018

Nästa steg: finna unga tankar om förebilder

Idag har vi ett arbetsmöte i Södertälje med Martin Kesenci från labbet i Lina Hage. Han har mycket på gång och berättar att mötesplatsen nu håller öppet regelbundet flera dagar i veckan med olika aktiviteter.

Vi planerar hur arbetet med labbet ska gå vidare. Planen är att göra något tillsammans med ungdomarna och föreningarna i området för att lyfta fram positiva förebilder i Södertälje. Kanske blir det en utställning, föreläsningar, en studiecirkel, samarbete med en konstnär eller något annat. Det finns ingen brist på idéer på saker att göra. Tricket är att ha en strategi så att insatserna ger långsiktigt resultat och lever vidare.

Anna Kanervo berättar för oss om de efterforskningar hon gjort på andra exempel på ungdomssatsningar som hon hittat runt om i landet. Vi diskuterar vad av allt detta som mötesplatsen i Lina kan inspireras av. Det finns till exempel många lyckade exempel på nattvandring som ett sätt att öka tryggheten i ett område. Detta är också något som görs i Lina Hage med hjälp av en av de aktiva föreningarna i området. Vi diskuterar hur man kan motivera och stärka nattvandrarna på bästa sätt, så att verksamheten blir stabil över tid.

Nästa steg för labbet i Lina är nu att hitta några ungdomar som har idéer och tankar kring förebilder i Södertälje.

Vi ska också göra en så kallad nollmätning, som visar nuläget i bostadsområdet, och som vi sedan kan följa upp.

 

Bilden: Idag träffas vi på ett café i centrala Södertälje för att dra upp riktlinjerna för det fortsatta arbetet med labbet i Lina Hage. Anna Kanervo (till vänster), projektansvarig från SABO, och Martin Kesenci, stadsdelsutvecklare från Telgebostäder.

Lena Liljendahl
expert på boendefrågor, SABO

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se