3 oktober 2019

Nu gäller det att använda tiden rätt

Puuh… Vad mycket som ska hinnas med innan Allmännyttans innovationslabbssatsningen tar slut i december.

De senaste två dagarna har jag och Sophia Lövgren från Hyresgästföreningen varit i Rannebergen i Göteborg och pratat med Malin Widehammar, som ansvarar för arbetet i Rannebergen. Högt satta mål, stora ambitioner, stark vilja och framför allt enormt engagemang. Mycket är på gång, så nu gäller att använda resurserna och tiden på ett effektivt sätt.

Igår träffade vi även Sven Appelgren, vd för ungdomskooperativet Fjället i Rannebergen, som ihop med Malin har ett viktigt uppdrag i att konceptualisera en lokal feriejobbsmodell som har testats och utvecklats inom ramen för innovationslabbet.

Nu är det dags att hitta en hållbar lösning för finansieringen och genomförandet för framtiden. Planen känns genomtänkt och realistisk.

Vi kan bland annat hjälpa Malin och Sven med paketering av konceptet, så att de har lättare att kommunicera sin idé till tänkta samarbetspartners.

Heja heja Malin och Rannebergen! Ni kämpar fint!

 

På bilden, från vänster: Sophia Lövgren, strateg på Hyresgästföreningen, och Malin Widehammar, projektledare på Hyresgästföreningen.

Anna Kanervo
projektansvarig för Allmänyttans innovationslabb

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

11 oktober 2019

Integrationskör i behov av framtidsfinansiering

Integrationskören The Rockin’ Pots – med ursprung i Östersund – har nu startats i flera orter, bland annat i Boden i samarbete med BIS. Idag hade vi ett videomöte där vi spånade idéer kring hur verksamheten kan finansieras i framtiden, när stödet...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
7 oktober 2019

En egen kväll för tjejer

Mötesplatsen i Lina Hage arrangerade nyligen en egen kväll för enbart tjejer, vilket blev mycket uppskattat. Det är ofta fler killar än tjejer som deltar i olika typer av aktiviteter som arrangeras för ungdomar i stadsdelarna, och därför kändes det v...
Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare på Telge Bostäder
 
7 oktober 2019

Tio minuter om livet och arbetslivet

Makay Gozar är en av de kvinnor som Portalen jobbar med för att stötta deras etablering på arbetsmarknaden. Idag kom Makay till Portalen för att lyssna på en livsberättelse som Portalen erbjuder som öppen aktivitet för alla, och innan livsberättelsen...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
25 september 2019

Stockholms stadsdelsmammor visar vägen

Stadsdelsmammor är ett koncept som ursprungligen kommer från Tyskland och Danmark, där kvinnor i bostadsområden utbildas till att agera som brobyggare för andra kvinnor som inte har naturliga kontakter inom det etablerade samhället. Stockholms stad b...
Natalia Bonilla
verksamhetsledare på Portalen
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se