29 maj 2019

Nya resultat kräver nya arbetssätt

Igår var jag och Lena Liljendahl, boendeexpert på Sveriges Allmännytta, på innovationsmyndigheten Vinnovas programkonferens för social innovation. På plats fanns över 70 organisationer som alla arbetar för att lösa utmaningar i samhället.

Vi delades inledningsvis in i små grupper, där vi fick möjlighet att utbyta erfarenheter med de andra projekten inom samma utlysning. Vi diskuterade resultat och vad vi lärt oss. Det finns förstås många beröringspunkter mellan projekten – alltifrån att processer tar tid (!) och att långsiktighet är svårt, till att det går (!) och att projekten ger en röst till dem som inte alltid hörs.

ÄVEN INNANFÖRSKAP BEHÖVER BRYTAS

Vi pratade också om vikten av att ha ett arbetssätt som får grupper att mötas, som minskar avstånd både fysiskt och mentalt, att det är viktigt att skapa mötesplatser med innehåll och att vi inte bara ska bryta utanförskapet utan även ”innanförskapet”, det vill säga vikten av att rikta sig även mot etablerade grupper i samhället.

Vikten av möten och nya samarbetsformer pratade även Darja Isaksson, Vinnovas generaldirektör, och Stina Billinger, statssekreterare på näringsdepartementet, om under sina presentationer. De nämnde båda vikten av att sammanföra aktörer från olika sektorer, för att skapa en snabbare omställning till ett hållbart samhälle. Alla måste inkluderas.

VÄNTADE OCH OVÄNTADE AKTÖRER

Därför känns det extra spännande att vi på Sustainable Innovation planerar att skapa en så kallad Sustainable impact hub. Där ligger vårt fokus på att samla väntade och oväntade parter från näringsliv, offentlig sektor, entreprenörer samt finansiella aktörer såsom investerare, långivare och offentliga aktörer. Allt för att överbrygga det glapp som finns mellan innovation och att skapa storskalighet i lösningar för ett hållbart samhälle. Vi har inspirerats av liknande etableringar, där olika former för samverkan och en gemensam arena – inte bara delat kontor – har skapat snabbhet i lärande, effektivitet i samarbeten och lett till storskaliga resultat.

Mycket av detta ser vi ju redan hos våra innovationslabb, vilket är otroligt inspirationsgivande. För det är med en gemensam ansträngning som vi har bäst möjlighet att nå FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling innan 2030!

 

Yasmina Ganse
Administrativ projektledare, Sustainable Innovation

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

13 juni 2019

Konst och fotboll under sommaren i Lina Hage

Ungdomarnas idé om en fotbollsskola ser dagens ljus i Lina Hage under sommarlovet. Två gånger i veckan mellan den 1 juli och 5 augusti kan de barn som går i mellanstadiet delta i en fotbollsskola – arrangerat av aktiva föreningar och boende samt Telg...
Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare på Telge Bostäder
 
13 juni 2019

Lokal områdesutveckling och sociala innovationer förebygger segregation

Segregation är relationell. Det innebär att en hel kommun är segregerad om det finns bostadsområden som dels kännetecknas av socioekonomiska utmaningar och dels beskrivs som socioekonomiskt starka. Med den definitionen kan vi nog konstatera att ma...
Sophia Lövgren
strateg på Hyresgästföreningen
 
10 juni 2019

Nu undervisar Amri själv i datakunskap

Studieförbundet Vuxenskolan startade förra veckan en ny utbildning här på BIS för våra deltagare. En grundutbildning i datakunskap. Amri Jean (bilden) kommer från Kongo och har bott i Sverige sedan 2018. Han har deltagit i svenskundervisningen här...
Therése Hedlund
områdesutvecklare på Bodenbo
 
6 juni 2019

Sugrör av halm ger jobbchans till flyktingar i Grekland

Idag är vi på en europeisk bostadskonferens i Lyon och pratar om den svenska allmännyttan och om goda exempel på lokal områdesutveckling. Naturligtvis berättar vi även en del om det goda arbete som pågår i våra innovationslabb. Det är inspirerande...
Lena Liljendahl
expert på boendefrågor, Sveriges Allmännytta
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sabo.se      www.sabo.se