29 maj 2019

Nya resultat kräver nya arbetssätt

Igår var jag och Lena Liljendahl, boendeexpert på Sveriges Allmännytta, på innovationsmyndigheten Vinnovas programkonferens för social innovation. På plats fanns över 70 organisationer som alla arbetar för att lösa utmaningar i samhället.

Vi delades inledningsvis in i små grupper, där vi fick möjlighet att utbyta erfarenheter med de andra projekten inom samma utlysning. Vi diskuterade resultat och vad vi lärt oss. Det finns förstås många beröringspunkter mellan projekten – alltifrån att processer tar tid (!) och att långsiktighet är svårt, till att det går (!) och att projekten ger en röst till dem som inte alltid hörs.

ÄVEN INNANFÖRSKAP BEHÖVER BRYTAS

Vi pratade också om vikten av att ha ett arbetssätt som får grupper att mötas, som minskar avstånd både fysiskt och mentalt, att det är viktigt att skapa mötesplatser med innehåll och att vi inte bara ska bryta utanförskapet utan även ”innanförskapet”, det vill säga vikten av att rikta sig även mot etablerade grupper i samhället.

Vikten av möten och nya samarbetsformer pratade även Darja Isaksson, Vinnovas generaldirektör, och Stina Billinger, statssekreterare på näringsdepartementet, om under sina presentationer. De nämnde båda vikten av att sammanföra aktörer från olika sektorer, för att skapa en snabbare omställning till ett hållbart samhälle. Alla måste inkluderas.

VÄNTADE OCH OVÄNTADE AKTÖRER

Därför känns det extra spännande att vi på Sustainable Innovation planerar att skapa en så kallad Sustainable impact hub. Där ligger vårt fokus på att samla väntade och oväntade parter från näringsliv, offentlig sektor, entreprenörer samt finansiella aktörer såsom investerare, långivare och offentliga aktörer. Allt för att överbrygga det glapp som finns mellan innovation och att skapa storskalighet i lösningar för ett hållbart samhälle. Vi har inspirerats av liknande etableringar, där olika former för samverkan och en gemensam arena – inte bara delat kontor – har skapat snabbhet i lärande, effektivitet i samarbeten och lett till storskaliga resultat.

Mycket av detta ser vi ju redan hos våra innovationslabb, vilket är otroligt inspirationsgivande. För det är med en gemensam ansträngning som vi har bäst möjlighet att nå FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling innan 2030!

 

Yasmina Ganse
Administrativ projektledare, Sustainable Innovation

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

18 september 2019

Copy+paste är det som gäller!

Idag har Portalen från Norrköping och BIS från Boden stått på scenen på konferensen Hemma hos Allmännyttan och delat med sig sina erfarenheter och insikter kring hur det går att kopiera en hel verksamhet till en annan ort. Efter att ha varit up an...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
17 september 2019

Amigos från två orter

Martin Kesenci, områdesutvecklare från Lina Hage i Södertälje, och Lisbeth Näsdal, avdelningschef på Telge Bostäder, var idag på studiebesök hos Hyresbostäder i Norrköping. Temat var stadsdelsutveckling och mötesplatser som båda organisationerna d...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
11 september 2019

Här finns plats för Lina Hages ungdomar

Sedan i vintras har mötesplatsen i Lina Hage haft öppet två kvällar i veckan för ungdomar under 16 år. Det finns ingen annan plats i stadsdelen för dem, och ungdomarna har önskat fler öppna kvällar – och nu har vi hittat en lösning för det. Numera ha...
Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare på Telge Bostäder
 
11 september 2019

Hennes idé: verktyg för strukturerade samtal

Margareta Öhrn från den internationella kvinnorörelsen Soroptimisterna fick en idé idag! Hennes organisation har sedan något år tillbaka stöttat Portalens verksamhet i Norrköping, och nu i höst kommer de särskilt engagera sig för de kvinnor som är me...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmänyttans innovationslabb
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se