15 november 2019

På kurs för levande föreningsliv

Sedan oktober har föreningarna i Rannebergen deltagit i en kurs där deltagarna bland annat har lärt sig om att söka medel för sin verksamhet, marknadsföring och kommunikation samt hur man leder möten och engagerar sina medlemmar. Viktig kunskap för ett levande föreningsliv!

De flesta föreningar behöver ekonomiskt stöd för att kunna driva sin verksamhet – men har man inte kunskap om var och hur man kan söka medel är det svårt att hålla föreningarna vid liv.

Deltagande i den här utbildningen har varit vårt krav när vi under sommaren och hösten har stöttat våra lokala föreningar med små startmedel så att de har kunnat ha aktiviteter för barn och unga i Rannebergen.

Flera av dessa föreningar är helt nystartade, och då är det guld värt att få gå en kurs. Dessutom bidrar kursen till att föreningarna lär känna varandra och så småningom kan hitta synergier och göra saker ihop.

 

På bilden: Reza Talebi från studieförbundet ABF går igenom vad som behövs i en bidragsansökan. Hans viktigaste budskap är att utgå antingen från problem, behov eller utveckling – eller alla dessa.

 

Malin Widehammar
Hyresgästföreningen, Rannebergen

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

13 december 2019

Labbens arbete speglas i kortfilmer

Vilken rolig dag vi hade igår! Som en av slutprodukterna tar vi fram korta filmer som beskriver innovationslabbens fina arbete. Igår hade vi inspelningsdag i Portalen i Norrköping, där kvinnorna som har varit med i projektet hade en avslutningslun...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
27 november 2019

Inspirerande framgångar – men även frustration

– Det här är så roligt, inspirerande, lärorikt och frustrerande! Det var sammanfattningen från en av de volontärer som under det senaste året har jobbat med de utrikesfödda kvinnor som har deltagit innovationslabbets aktiviteter på Portalen i Norr...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
25 november 2019

”Vi har lyckats rädda några från kriminalitet”

Idag var vi i Lina Hage för att utvärdera labbet här och fundera tillsammans över vad som hänt det här året. Vad har gjorts? Vad har vi lärt oss? Vad kunde vi gjort bättre? Och har våra mål uppfyllts? är frågor som vi diskuterade med Martin Kesenc...
Lena Liljendahl
boendeexpert, Sveriges Allmännytta
 
25 november 2019

Sann innovation kräver dubbelt tänkande

Den 12–13 november pågick konferensen Social Innovation Summit i Malmö. SI Summit är Nordens årliga mötesplats för människor som arbetar för att hitta nya lösningar på komplexa samhällsproblem. Jag representerade Allmännyttans innovationslabb på k...
Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se