21 juli 2019

Rannebergen stärks av konst och sociala innovationer

Rannebergens centrum är tomt och öde, fastän det är lördag och hyfsat fint väder. Men det är inte så konstigt. Det enda som finns i centrum är en pizzeria, eftersom matbutiker och annat lagts ner. De boende i Rannebergen har återkommande kämpat för nyetablering av matbutiker, men ännu har det inte skett.

Men kanske konst kan vara ett steg i rätt riktning?

Rannebergen gästas just nu av konstnären och stenhuggaren Rob MacDonald, som i över 30 års tid genomfört olika konstnärliga processer i olika städer och länder, processer som bygger på medskapande tillsammans med invånarna.

Rob (till vänster på bilden) förklarar sin utgångspunkt kring konst som engagerar:

– Konsten har förmågan att engagera alla och det är i det positiva skapandet som kraft till förändring föds. Om till exempel en kommun lägger ner ett centrums viktigaste beståndsdelar, så säger vi med hjälp av konsten att vi bygger upp.

Resan viktigare än målet

Under hela juli månad genomförs konstfestivalen Periferin är centrum (The periphery is the center), där periferin används i betydelsen fysiskt ytterområde men också ekonomiskt och socialt utanförskap. Målet är att bygga ett medskapande stenmonument, men i detta sammanhang är verkligen resan mer viktig än målet.

Under juli månads vardagar genomförs mindre workshops och under helgerna pop up-festivaler, där Rannebergens invånare får tillfälle att lära känna varandra bättre och lära sig mer om stenhuggning och designandet av skulpturer.

Även om det slutgiltiga monumentet är nog så viktigt – i form av ett höghus med reliefer av bland annat ansikten av boende (som skapats av boende själva) samt ett vackert och rött H på toppen (Hyresgästföreningens logga) – så är det processerna som leder till slutmålet som styr. Det är de boende som äger både findetaljerna i konsten och dialogen under mötena.

centrum ger naturliga kontakter

Det blir också tydligt att dessa möten är värdefulla i sig själva, som Falis (förtroendevald i Hyresgästföreningen och till höger på bilden) uttrycker det:

– Det är svårt att lära känna varandra, när det inte finns något centrum där man bor. Då stöter man inte på varandra på samma sätt. Och om man inte känner till varandra, så blir det genast svårt med gemenskapen och tryggheten, både för mig själv och mina barn. Jag vill att andra vuxna ska säga till min son om han beter sig illa på gården och jag inte är där, och jag vill kunna säga till andra barn om de inte sköter sig. Men då måste barnen veta att jag vet vilka deras föräldrar är. För om jag inte gör det, utan bara är en okänd vuxen som kommer förbi, så kan de lika väl inte bry sig.

Även om slutmonumentet tyvärr troligtvis blir färdigt fortare än ett nytt centrum på plats (planerat byggas upp under hösten), så märks det att ny energi kommit till många boende i Rannebergen, oavsett om de kommer till Konstfestivalens aktiviteter eller ej.

Sophia Lövgren
strateg på Hyresgästföreningen

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

11 oktober 2019

Integrationskör i behov av framtidsfinansiering

Integrationskören The Rockin’ Pots – med ursprung i Östersund – har nu startats i flera orter, bland annat i Boden i samarbete med BIS. Idag hade vi ett videomöte där vi spånade idéer kring hur verksamheten kan finansieras i framtiden, när stödet...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
7 oktober 2019

En egen kväll för tjejer

Mötesplatsen i Lina Hage arrangerade nyligen en egen kväll för enbart tjejer, vilket blev mycket uppskattat. Det är ofta fler killar än tjejer som deltar i olika typer av aktiviteter som arrangeras för ungdomar i stadsdelarna, och därför kändes det v...
Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare på Telge Bostäder
 
7 oktober 2019

Tio minuter om livet och arbetslivet

Makay Gozar är en av de kvinnor som Portalen jobbar med för att stötta deras etablering på arbetsmarknaden. Idag kom Makay till Portalen för att lyssna på en livsberättelse som Portalen erbjuder som öppen aktivitet för alla, och innan livsberättelsen...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
3 oktober 2019

Nu gäller det att använda tiden rätt

Puuh… Vad mycket som ska hinnas med innan Allmännyttans innovationslabbssatsningen tar slut i december. De senaste två dagarna har jag och Sophia Lövgren från Hyresgästföreningen varit i Rannebergen i Göteborg och pratat med Malin Widehammar, som...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmänyttans innovationslabb
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se