21 juli 2019

Rannebergen stärks av konst och sociala innovationer

Rannebergens centrum är tomt och öde, fastän det är lördag och hyfsat fint väder. Men det är inte så konstigt. Det enda som finns i centrum är en pizzeria, eftersom matbutiker och annat lagts ner. De boende i Rannebergen har återkommande kämpat för nyetablering av matbutiker, men ännu har det inte skett.

Men kanske konst kan vara ett steg i rätt riktning?

Rannebergen gästas just nu av konstnären och stenhuggaren Rob MacDonald, som i över 30 års tid genomfört olika konstnärliga processer i olika städer och länder, processer som bygger på medskapande tillsammans med invånarna.

Rob (till vänster på bilden) förklarar sin utgångspunkt kring konst som engagerar:

– Konsten har förmågan att engagera alla och det är i det positiva skapandet som kraft till förändring föds. Om till exempel en kommun lägger ner ett centrums viktigaste beståndsdelar, så säger vi med hjälp av konsten att vi bygger upp.

Resan viktigare än målet

Under hela juli månad genomförs konstfestivalen Periferin är centrum (The periphery is the center), där periferin används i betydelsen fysiskt ytterområde men också ekonomiskt och socialt utanförskap. Målet är att bygga ett medskapande stenmonument, men i detta sammanhang är verkligen resan mer viktig än målet.

Under juli månads vardagar genomförs mindre workshops och under helgerna pop up-festivaler, där Rannebergens invånare får tillfälle att lära känna varandra bättre och lära sig mer om stenhuggning och designandet av skulpturer.

Även om det slutgiltiga monumentet är nog så viktigt – i form av ett höghus med reliefer av bland annat ansikten av boende (som skapats av boende själva) samt ett vackert och rött H på toppen (Hyresgästföreningens logga) – så är det processerna som leder till slutmålet som styr. Det är de boende som äger både findetaljerna i konsten och dialogen under mötena.

centrum ger naturliga kontakter

Det blir också tydligt att dessa möten är värdefulla i sig själva, som Falis (förtroendevald i Hyresgästföreningen och till höger på bilden) uttrycker det:

– Det är svårt att lära känna varandra, när det inte finns något centrum där man bor. Då stöter man inte på varandra på samma sätt. Och om man inte känner till varandra, så blir det genast svårt med gemenskapen och tryggheten, både för mig själv och mina barn. Jag vill att andra vuxna ska säga till min son om han beter sig illa på gården och jag inte är där, och jag vill kunna säga till andra barn om de inte sköter sig. Men då måste barnen veta att jag vet vilka deras föräldrar är. För om jag inte gör det, utan bara är en okänd vuxen som kommer förbi, så kan de lika väl inte bry sig.

Även om slutmonumentet tyvärr troligtvis blir färdigt fortare än ett nytt centrum på plats (planerat byggas upp under hösten), så märks det att ny energi kommit till många boende i Rannebergen, oavsett om de kommer till Konstfestivalens aktiviteter eller ej.

Sophia Lövgren
strateg på Hyresgästföreningen
6 februari 2020

Tack till alla vardagshjältar för allt ni lärt mig

Nu är det dags för mig att summera Allmännyttans innovationslabb och flytta fokus till nästa steg som handlar om att sprida det vi lärt oss. Så att fler kan göra mer för att motverka segregation och utanförskap i vårt land. Jag är otroligt tacksam...
Lena Liljendahl
boendeexpert, Sveriges Allmännytta
 
6 februari 2020

Många små steg ger stor nytta tillsammans

Vad har egentligen hänt under de senaste två åren? Har något förändrats? Allmännyttans innovationslabb startades med stora ambitioner: att hitta de bästa metoderna för bostadsaktörer att motverka segregation samt att ta fram en plan för spridning...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
6 februari 2020

Det verkligt innovativa finns i kunskapandet

Så har det blivit dags att sätta punkt för arbetet i Allmännyttans innovationslabb. Två år av intensivt arbete med att följa arbetet i de fyra städerna har mynnat ut i en följeforskningsrapport. Ett närmast oräkneligt antal intervjuer, samtal, wor...
Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb
 
3 februari 2020

Fler kan göra mer!

För några månader sedan fick statsminister Stefan Löfven frågan om vad vi långsiktigt behövde göra för att förebygga den våldsvåg som dragit fram i våra utsatta stadsdelar. Han fick efter denna TV-sända intervju utstå mycket kritik för sina svävande...
Tomas Lindquist
ansvarig för stadsdelsutveckling, Hyresbostäder i Norrköping
 

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se