17 oktober 2019

Så mäktigt få vara del av något större

Det pratas mycket om projekttrötthet, vilket jag själv definitivt också kan skriva under på. Vi ska inte starta projekt och aktiviteter som dör ut efter att projektpengarna tar slut, vilket tyvärr ofta är fallet.

Men idag fylldes jag ändå av hoppfullhet och glädje när jag var på Vinnovas projektledarträff. Alla de nio projekt som har fått finansiering från samma Vinnova-program fick presentera sitt arbete. Vilken kavalkad av helt fantastiska resultat som alla bidrar till att minska utanförskap och segregation!

Listan är för lång för att på ett smidigt sätt kunna presenteras här, men ni ska veta att det pågår en lång rad viktiga och riktiga saker på flera orter i landet tack vare den här finansieringen. Och en stor del av dessa initiativ har redan hittat ett sätt att bli del av den ordinarie verksamheten i sina respektive orter.

Flera av resultaten handlar om strukturella saker, som till exempel nya samverkansformer mellan olika offentliga och ideella aktörer.

Lika många handlar om konkreta aktiviteter – som exempelvis framtagandet av ett verktyg baserat på dataspelet Minecraft, så att unga tjejer kan delta och få sin röst hörd i stadsplaneringsprocesser.

Och projekttiden är inte ens slut.

Så mäktig känsla att få vara del av något större än vår egen lilla bubbla. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
6 februari 2020

Tack till alla vardagshjältar för allt ni lärt mig

Nu är det dags för mig att summera Allmännyttans innovationslabb och flytta fokus till nästa steg som handlar om att sprida det vi lärt oss. Så att fler kan göra mer för att motverka segregation och utanförskap i vårt land. Jag är otroligt tacksam...
Lena Liljendahl
boendeexpert, Sveriges Allmännytta
 
6 februari 2020

Många små steg ger stor nytta tillsammans

Vad har egentligen hänt under de senaste två åren? Har något förändrats? Allmännyttans innovationslabb startades med stora ambitioner: att hitta de bästa metoderna för bostadsaktörer att motverka segregation samt att ta fram en plan för spridning...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
6 februari 2020

Det verkligt innovativa finns i kunskapandet

Så har det blivit dags att sätta punkt för arbetet i Allmännyttans innovationslabb. Två år av intensivt arbete med att följa arbetet i de fyra städerna har mynnat ut i en följeforskningsrapport. Ett närmast oräkneligt antal intervjuer, samtal, wor...
Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb
 
3 februari 2020

Fler kan göra mer!

För några månader sedan fick statsminister Stefan Löfven frågan om vad vi långsiktigt behövde göra för att förebygga den våldsvåg som dragit fram i våra utsatta stadsdelar. Han fick efter denna TV-sända intervju utstå mycket kritik för sina svävande...
Tomas Lindquist
ansvarig för stadsdelsutveckling, Hyresbostäder i Norrköping
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se