25 november 2019

Sann innovation kräver dubbelt tänkande

Den 12–13 november pågick konferensen Social Innovation Summit i Malmö. SI Summit är Nordens årliga mötesplats för människor som arbetar för att hitta nya lösningar på komplexa samhällsproblem.

Jag representerade Allmännyttans innovationslabb på konferensen och fick möjligheten att berätta om hur vi i projektet tänker kring att motverka segregation, i ett samtal med Jon Skoglund och Jonathan Mellblom som driver podcasten Vart är vi på väg?

Samtalet kretsade kring vilka möjligheter som finns att motverka den segregation som vuxit sig stark mellan städernas välbärgade områden och delar av miljonprogrammen. Samtalet började med en diskussion kring om vi tänkte fel när vi byggde miljonprogrammet – att vi tänkte kvantitet istället för kvalitet.

Missuppfattningar om miljonprogrammet

Tyvärr finns det en missuppfattning om miljonprogramsbygget som återspeglas i denna fråga. Miljonprogrammet var förvisso styrt av kvantitetsmål och dessutom ett arbetsmarknadsprojekt lika mycket som det var ett bostadsförsörjningsprojekt.

Men de lägenheter och villor som byggdes var stora, moderna, luftiga bostäder av god kvalitet.  Bostäderna höjde levnadsstandarden för väldigt många hushåll. Dessutom är det ofta fantastiska omgivningar. Se till exempel på Rannebergen och Hageby, som är två av områdena som är med i Allmännyttans innovationslabb. Här finns naturen verkligen runt knuten!

Sociala innovationer

En annan fråga, kanske en viktigare sådan, som vi kom att prata om var hur social innovation kan bidra till att minska segregationen i städerna, och vikten av att arbeta med både sociala och fysiska förändringar.

I Allmännyttans innovationslabb har vi fokuserat på att ”lyfta områdena” genom innovativt socialt förändringsarbete som bygger på tidigare goda erfarenheter. Nu börjar vi se resultatet. Många individer har blivit stärkta genom att de har kommit i arbete eller utbildning. Andra har kunnat stärka varandra genom att tillsammans jobba för sina områdens utveckling. Och labben har skapat möten mellan människor som annars inte hade mötts.

Både sociala och fysiska förändringar

Alla dessa resultat är viktiga ur ett segregationsperspektiv – lika viktiga som att minska de geografiska avstånden mellan människor med olika levnadsvillkor.

Segregationen kan inte byggas bort, men vi kan inte heller bara satsa på sociala områdesprojekt för att ”lyfta” områden med låg socioekonomisk status. Den sanna innovationen ligger i att tänka båda tankarna samtidigt och handla därefter.

 

Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

27 januari 2020

Vi är alla bara människor – och vi behöver varandra

Reflektioner, summeringar, resultat, metoder, tillvägagagångssätt, motiveringar, samverkan... Ja allt det har hela tiden varit aktuellt i vårt jobb med BIS och innovationslabbet. Funkar det? Funkar det inte? Kan man göra si eller kan man göra så? Hur...
Therése Hedlund
områdesutvecklare på Bodenbo
 
24 januari 2020

Kraften i människors förmågor att tillsammans skapa förändringar

Det har hänt så otroligt mycket under den här relativt korta tiden med innovationslabbet i Rannebergen. Det känns mäktigt att ha varit med på den här utvecklande resan tillsammans med så många fantastiska människor. Människor som när jag träffar efte...
Malin Widehammar
Bostadsbolaget i Göteborg
 
22 januari 2020

Tack för allt stöd!

Innovationslabbet har betytt väldigt mycket för stadsdelen Lina Hage. Genom detta projekt så har vi fått en stabil plattform – nu kan vi bara bygga vidare på detta genom att fortsätta samverka med föreningar, hyresgäster och företag i området. Vi har...
Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare på Telge Bostäder
 
8 januari 2020

Rapporten godkänd – dags för nästa steg!

Vad har vi gjort under de senaste veckorna undrar ni kanske? Jo, vi har intervjuat, analyserat, skrivit, presenterat, fått feedback, skrivit om, lagt till, skruvat, räknat tecken, svettats – och till slut fått godkänt! Hurra! Detta handlar så klar...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se