25 november 2019

Sann innovation kräver dubbelt tänkande

Den 12–13 november pågick konferensen Social Innovation Summit i Malmö. SI Summit är Nordens årliga mötesplats för människor som arbetar för att hitta nya lösningar på komplexa samhällsproblem.

Jag representerade Allmännyttans innovationslabb på konferensen och fick möjligheten att berätta om hur vi i projektet tänker kring att motverka segregation, i ett samtal med Jon Skoglund och Jonathan Mellblom som driver podcasten Vart är vi på väg?

Samtalet kretsade kring vilka möjligheter som finns att motverka den segregation som vuxit sig stark mellan städernas välbärgade områden och delar av miljonprogrammen. Samtalet började med en diskussion kring om vi tänkte fel när vi byggde miljonprogrammet – att vi tänkte kvantitet istället för kvalitet.

Missuppfattningar om miljonprogrammet

Tyvärr finns det en missuppfattning om miljonprogramsbygget som återspeglas i denna fråga. Miljonprogrammet var förvisso styrt av kvantitetsmål och dessutom ett arbetsmarknadsprojekt lika mycket som det var ett bostadsförsörjningsprojekt.

Men de lägenheter och villor som byggdes var stora, moderna, luftiga bostäder av god kvalitet.  Bostäderna höjde levnadsstandarden för väldigt många hushåll. Dessutom är det ofta fantastiska omgivningar. Se till exempel på Rannebergen och Hageby, som är två av områdena som är med i Allmännyttans innovationslabb. Här finns naturen verkligen runt knuten!

Sociala innovationer

En annan fråga, kanske en viktigare sådan, som vi kom att prata om var hur social innovation kan bidra till att minska segregationen i städerna, och vikten av att arbeta med både sociala och fysiska förändringar.

I Allmännyttans innovationslabb har vi fokuserat på att ”lyfta områdena” genom innovativt socialt förändringsarbete som bygger på tidigare goda erfarenheter. Nu börjar vi se resultatet. Många individer har blivit stärkta genom att de har kommit i arbete eller utbildning. Andra har kunnat stärka varandra genom att tillsammans jobba för sina områdens utveckling. Och labben har skapat möten mellan människor som annars inte hade mötts.

Både sociala och fysiska förändringar

Alla dessa resultat är viktiga ur ett segregationsperspektiv – lika viktiga som att minska de geografiska avstånden mellan människor med olika levnadsvillkor.

Segregationen kan inte byggas bort, men vi kan inte heller bara satsa på sociala områdesprojekt för att ”lyfta” områden med låg socioekonomisk status. Den sanna innovationen ligger i att tänka båda tankarna samtidigt och handla därefter.

 

Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb
6 februari 2020

Tack till alla vardagshjältar för allt ni lärt mig

Nu är det dags för mig att summera Allmännyttans innovationslabb och flytta fokus till nästa steg som handlar om att sprida det vi lärt oss. Så att fler kan göra mer för att motverka segregation och utanförskap i vårt land. Jag är otroligt tacksam...
Lena Liljendahl
boendeexpert, Sveriges Allmännytta
 
6 februari 2020

Många små steg ger stor nytta tillsammans

Vad har egentligen hänt under de senaste två åren? Har något förändrats? Allmännyttans innovationslabb startades med stora ambitioner: att hitta de bästa metoderna för bostadsaktörer att motverka segregation samt att ta fram en plan för spridning...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
6 februari 2020

Det verkligt innovativa finns i kunskapandet

Så har det blivit dags att sätta punkt för arbetet i Allmännyttans innovationslabb. Två år av intensivt arbete med att följa arbetet i de fyra städerna har mynnat ut i en följeforskningsrapport. Ett närmast oräkneligt antal intervjuer, samtal, wor...
Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb
 
3 februari 2020

Fler kan göra mer!

För några månader sedan fick statsminister Stefan Löfven frågan om vad vi långsiktigt behövde göra för att förebygga den våldsvåg som dragit fram i våra utsatta stadsdelar. Han fick efter denna TV-sända intervju utstå mycket kritik för sina svävande...
Tomas Lindquist
ansvarig för stadsdelsutveckling, Hyresbostäder i Norrköping
 

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se