11 december 2018

Siffror räcker inte för att beskriva verkligheten

Just nu arbetar vi i allmännyttans innovationslabb med att göra en utgångslägesmätning i de fyra labben. Detta gör vi för att kunna säga något om resultatet när projektet avslutas vid årsskiftet 2019/2020. De olika labben adresserar olika samhällsutmaningar, har olika målgrupper och olika målsättningar. För att kunna mäta resultaten tar vi tillsammans med respektive labb fram ett antal verktyg, skräddarsydda för respektive labb.

TRUBBIG STATISTIK

Ett vanligt sätt att mäta framgång i sådana här projekt är att studera statistik kring exempelvis arbetsmarknad, utbildning eller trygghet. Men sådan statistik är ofta trubbig och svarar ofta inte alltid så bra på de frågor som vi vill adressera i labben.

Det kan vara en sak att se hur arbetslösheten minskar eller ökar, men vad säger sådana siffror om hur de boende känner sig integrerade i samhället, eller om deras framtidstro? Och minskar segregationen automatiskt för att fler kommer i utbildning eller arbete?

INTERVJUER SOM KOMPLEMENT

Denna typ av ”hårda värden” behöver därför kompletteras med mer kvalitativa studier. I innovationslabben kommer de som arbetar med verksamheterna att göra intervjuer med deltagarna, där deras upplevelser av tiden i labbet får komma till mer personliga uttryck.

En annan viktig del är att de som arbetar på labben får dokumentera sin egen resa genom dagboksnoteringar. Att deltagarna i labben når sina mål är förstås av högsta vikt, men sett ur ett segregationsperspektiv är ett kanske lika viktigt resultat att vi som arbetar med de här frågorna får en ökad förståelse, en ökad kunskap och skapar nya relationer med personer som inte är så lika oss själva. Och, inte minst, att dessa erfarenheter samlas och tas tillvara på i kommande arbete. Innovationslabben ska inte uppfinna hjulet på nytt, utan bygga vidare på det som fungerar bra.

FÖRÄNDRING PÅ SIKT

Därför är det så viktigt att nästa steg också bygger på en gedigen kunskap kring vad som har fungerat bra och vad som kan göras bättre. Segregationsproblemet löser vi inte på två år, men genom att bidra med ny kunskap kan vi skapa stor förändring på sikt!

 

Foto: Matton (arkivbild) 

 

Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

13 juni 2019

Konst och fotboll under sommaren i Lina Hage

Ungdomarnas idé om en fotbollsskola ser dagens ljus i Lina Hage under sommarlovet. Två gånger i veckan mellan den 1 juli och 5 augusti kan de barn som går i mellanstadiet delta i en fotbollsskola – arrangerat av aktiva föreningar och boende samt Telg...
Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare på Telge Bostäder
 
13 juni 2019

Lokal områdesutveckling och sociala innovationer förebygger segregation

Segregation är relationell. Det innebär att en hel kommun är segregerad om det finns bostadsområden som dels kännetecknas av socioekonomiska utmaningar och dels beskrivs som socioekonomiskt starka. Med den definitionen kan vi nog konstatera att ma...
Sophia Lövgren
strateg på Hyresgästföreningen
 
10 juni 2019

Nu undervisar Amri själv i datakunskap

Studieförbundet Vuxenskolan startade förra veckan en ny utbildning här på BIS för våra deltagare. En grundutbildning i datakunskap. Amri Jean (bilden) kommer från Kongo och har bott i Sverige sedan 2018. Han har deltagit i svenskundervisningen här...
Therése Hedlund
områdesutvecklare på Bodenbo
 
6 juni 2019

Sugrör av halm ger jobbchans till flyktingar i Grekland

Idag är vi på en europeisk bostadskonferens i Lyon och pratar om den svenska allmännyttan och om goda exempel på lokal områdesutveckling. Naturligtvis berättar vi även en del om det goda arbete som pågår i våra innovationslabb. Det är inspirerande...
Lena Liljendahl
expert på boendefrågor, Sveriges Allmännytta
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sabo.se      www.sabo.se