11 december 2018

Siffror räcker inte för att beskriva verkligheten

Just nu arbetar vi i allmännyttans innovationslabb med att göra en utgångslägesmätning i de fyra labben. Detta gör vi för att kunna säga något om resultatet när projektet avslutas vid årsskiftet 2019/2020. De olika labben adresserar olika samhällsutmaningar, har olika målgrupper och olika målsättningar. För att kunna mäta resultaten tar vi tillsammans med respektive labb fram ett antal verktyg, skräddarsydda för respektive labb.

TRUBBIG STATISTIK

Ett vanligt sätt att mäta framgång i sådana här projekt är att studera statistik kring exempelvis arbetsmarknad, utbildning eller trygghet. Men sådan statistik är ofta trubbig och svarar ofta inte alltid så bra på de frågor som vi vill adressera i labben.

Det kan vara en sak att se hur arbetslösheten minskar eller ökar, men vad säger sådana siffror om hur de boende känner sig integrerade i samhället, eller om deras framtidstro? Och minskar segregationen automatiskt för att fler kommer i utbildning eller arbete?

INTERVJUER SOM KOMPLEMENT

Denna typ av ”hårda värden” behöver därför kompletteras med mer kvalitativa studier. I innovationslabben kommer de som arbetar med verksamheterna att göra intervjuer med deltagarna, där deras upplevelser av tiden i labbet får komma till mer personliga uttryck.

En annan viktig del är att de som arbetar på labben får dokumentera sin egen resa genom dagboksnoteringar. Att deltagarna i labben når sina mål är förstås av högsta vikt, men sett ur ett segregationsperspektiv är ett kanske lika viktigt resultat att vi som arbetar med de här frågorna får en ökad förståelse, en ökad kunskap och skapar nya relationer med personer som inte är så lika oss själva. Och, inte minst, att dessa erfarenheter samlas och tas tillvara på i kommande arbete. Innovationslabben ska inte uppfinna hjulet på nytt, utan bygga vidare på det som fungerar bra.

FÖRÄNDRING PÅ SIKT

Därför är det så viktigt att nästa steg också bygger på en gedigen kunskap kring vad som har fungerat bra och vad som kan göras bättre. Segregationsproblemet löser vi inte på två år, men genom att bidra med ny kunskap kan vi skapa stor förändring på sikt!

 

Foto: Matton (arkivbild) 

 

Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

Det är SABO – Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag som står bakom allmännyttan.se. SABO är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här?
Hör av dig
!

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag      SABO, Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sabo.se      www.sabo.se