9 juli 2019

Sommarjobbare arrangerar aktiviteter för barn och unga

Hösten 2018 samlades en grupp ungdomar i feriearbetet Camp Demokrati Rannebergen. Målet var att lära sig mer om demokrati och förändringsarbete, för att därmed få ökade möjligheter att förändra sitt område, Rannebergen.

Ett av den gruppens största projekt var att försöka få tillbaka en matbutik till området. De gjorde därför bland annat en namninsamling och genomförde ett öppet möte med politiker och föreningsrepresentanter.

Grund för konstruktiv förändring

Även i sommar genomfördes Camp Demokrati Rannebergen, med en grupp nioklassare. Denna gång fick de i uppdrag att genomföra ett projekt som bidrar till ett bättre Rannebergen genom att involvera barn och ungdomar i olika slags sommaraktiviteter, som en grund för konstruktiva förändringsprocesser. Uppdraget var att involvera barn i mellanstadieåldern och ta reda på vad de själva ville ha för sommaraktiviteter.

Huvudansvariga var anställda från Hyresgästföreningen och fritidsgården och områdesföreningen Fjället, som stöttade ungdomarna i uppdraget att vara aktivitetsledare och projektarrangörer.

Ökad kompetens och praktiskt arbete

Förutom att ungdomarna själva fick kompetens- och kunskapsutveckling kring lokalt utvecklingsarbete och mänskliga rättigheter, så fick de också praktiskt planera, förbereda och genomföra aktiviteterna för de barn som deltog.

De tre veckor som projektet varade under juni och juli utgick i stor del från vad barnen själva önskat, vilket var allt från grill, tipspromenad och dans till fotbollsturnering, vattenkrig och pajkastning.

Frö för förbättring

Camp Demokrati Rannebergen – som denna gång avslutades med ett disco – blev ytterligare ett frö i arbetet att skapa ett bättre Rannebergen. Ungdomarna själva har också blivit mer insatta i vad det kan innebära att delta i lokalt utvecklingsarbete, som kan handla om allt från att sätta upp affischer till att planera ett avslut som ger mersmak.

Vår förhoppning är att Camp Demokrati Rannebergen även nästa år ska bli ett populärt projekt i det lokala utvecklingsarbetet.

Sophia Lövgren
Strateg på Hyresgästföreningen

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

18 september 2019

Copy+paste är det som gäller!

Idag har Portalen från Norrköping och BIS från Boden stått på scenen på konferensen Hemma hos Allmännyttan och delat med sig sina erfarenheter och insikter kring hur det går att kopiera en hel verksamhet till en annan ort. Efter att ha varit up an...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
17 september 2019

Amigos från två orter

Martin Kesenci, områdesutvecklare från Lina Hage i Södertälje, och Lisbeth Näsdal, avdelningschef på Telge Bostäder, var idag på studiebesök hos Hyresbostäder i Norrköping. Temat var stadsdelsutveckling och mötesplatser som båda organisationerna d...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
11 september 2019

Här finns plats för Lina Hages ungdomar

Sedan i vintras har mötesplatsen i Lina Hage haft öppet två kvällar i veckan för ungdomar under 16 år. Det finns ingen annan plats i stadsdelen för dem, och ungdomarna har önskat fler öppna kvällar – och nu har vi hittat en lösning för det. Numera ha...
Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare på Telge Bostäder
 
11 september 2019

Hennes idé: verktyg för strukturerade samtal

Margareta Öhrn från den internationella kvinnorörelsen Soroptimisterna fick en idé idag! Hennes organisation har sedan något år tillbaka stöttat Portalens verksamhet i Norrköping, och nu i höst kommer de särskilt engagera sig för de kvinnor som är me...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmänyttans innovationslabb
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se