25 april 2019

Spännande bli en del av innovationslabben

Med stor entusiasm har jag tagit mig an ett av mina nya uppdrag, utifrån min tjänst på förbundet i Hyresgästföreningen. Att få vara en aktiv del i stödgruppen i Allmännyttans innovationslabb, som representant för Hyresgästföreningen (som är projektpartner) känns angeläget och spännande, inte minst för att jag med stort intresse följt dagboken sedan senhösten 2018!

Under hösten 2018 var jag ansvarig för Hyresgästföreningens kartläggning av socioekonomiskt utsatta områden, med fokus på segregation, som ett projekt i myndigheten Delmos (Delegationen mot segregation). Det var mycket lärorikt och engagerande, då jag under kartläggningen fick möjlighet att bland annat få kontakt med en större grupp lokalt förtroendevalda och därmed få möjlighet att mer förstå och beskriva dessa ideellt aktivas engagemang och verksamhet kring vårt arbete mot segregation.

Det blev tydligt att majoriteten av Hyresgästföreningens förtroendevalda vill delta i och genomföra olika integrationsfrämjande aktiviteter, men att de inte alltid vet hur. Då blir just arbetet i Allmännyttans innovationslabb extra viktigt, då fokus finns på metoder, verktyg och modeller som kan spridas vidare till andra områden.

Det finns många värdefulla vinster med detta arbete, som ökad demokratisk delaktighet, stärkt social sammanhållning och ökad status i de socioekonomiskt utsatta områdena. Detta i sig kan ju vara en del i att livsvillkoren förbättras, något som hela vårt samhälle vinner på!

En enda metod kommer inte fungera för alla områden, vilket i sig gör innovationslabben extra spännande och intressanta. Kanske vi i Allmännyttans Innovationslabb kan utveckla en mångfald av  metoder och modeller, som bostadsbolag, kommuner och organisationer kan inspireras av och själva testa. Det känns enormt roligt att få vara en del i detta.

 

Sophia Lövgren
nationell specialist, Hyresgästföreningen

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

11 oktober 2019

Integrationskör i behov av framtidsfinansiering

Integrationskören The Rockin’ Pots – med ursprung i Östersund – har nu startats i flera orter, bland annat i Boden i samarbete med BIS. Idag hade vi ett videomöte där vi spånade idéer kring hur verksamheten kan finansieras i framtiden, när stödet...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
7 oktober 2019

En egen kväll för tjejer

Mötesplatsen i Lina Hage arrangerade nyligen en egen kväll för enbart tjejer, vilket blev mycket uppskattat. Det är ofta fler killar än tjejer som deltar i olika typer av aktiviteter som arrangeras för ungdomar i stadsdelarna, och därför kändes det v...
Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare på Telge Bostäder
 
7 oktober 2019

Tio minuter om livet och arbetslivet

Makay Gozar är en av de kvinnor som Portalen jobbar med för att stötta deras etablering på arbetsmarknaden. Idag kom Makay till Portalen för att lyssna på en livsberättelse som Portalen erbjuder som öppen aktivitet för alla, och innan livsberättelsen...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
3 oktober 2019

Nu gäller det att använda tiden rätt

Puuh… Vad mycket som ska hinnas med innan Allmännyttans innovationslabbssatsningen tar slut i december. De senaste två dagarna har jag och Sophia Lövgren från Hyresgästföreningen varit i Rannebergen i Göteborg och pratat med Malin Widehammar, som...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmänyttans innovationslabb
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se