25 april 2019

Spännande bli en del av innovationslabben

Med stor entusiasm har jag tagit mig an ett av mina nya uppdrag, utifrån min tjänst på förbundet i Hyresgästföreningen. Att få vara en aktiv del i stödgruppen i Allmännyttans innovationslabb, som representant för Hyresgästföreningen (som är projektpartner) känns angeläget och spännande, inte minst för att jag med stort intresse följt dagboken sedan senhösten 2018!

Under hösten 2018 var jag ansvarig för Hyresgästföreningens kartläggning av socioekonomiskt utsatta områden, med fokus på segregation, som ett projekt i myndigheten Delmos (Delegationen mot segregation). Det var mycket lärorikt och engagerande, då jag under kartläggningen fick möjlighet att bland annat få kontakt med en större grupp lokalt förtroendevalda och därmed få möjlighet att mer förstå och beskriva dessa ideellt aktivas engagemang och verksamhet kring vårt arbete mot segregation.

Det blev tydligt att majoriteten av Hyresgästföreningens förtroendevalda vill delta i och genomföra olika integrationsfrämjande aktiviteter, men att de inte alltid vet hur. Då blir just arbetet i Allmännyttans innovationslabb extra viktigt, då fokus finns på metoder, verktyg och modeller som kan spridas vidare till andra områden.

Det finns många värdefulla vinster med detta arbete, som ökad demokratisk delaktighet, stärkt social sammanhållning och ökad status i de socioekonomiskt utsatta områdena. Detta i sig kan ju vara en del i att livsvillkoren förbättras, något som hela vårt samhälle vinner på!

En enda metod kommer inte fungera för alla områden, vilket i sig gör innovationslabben extra spännande och intressanta. Kanske vi i Allmännyttans Innovationslabb kan utveckla en mångfald av  metoder och modeller, som bostadsbolag, kommuner och organisationer kan inspireras av och själva testa. Det känns enormt roligt att få vara en del i detta.

 

Sophia Lövgren
nationell specialist, Hyresgästföreningen
6 februari 2020

Tack till alla vardagshjältar för allt ni lärt mig

Nu är det dags för mig att summera Allmännyttans innovationslabb och flytta fokus till nästa steg som handlar om att sprida det vi lärt oss. Så att fler kan göra mer för att motverka segregation och utanförskap i vårt land. Jag är otroligt tacksam...
Lena Liljendahl
boendeexpert, Sveriges Allmännytta
 
6 februari 2020

Många små steg ger stor nytta tillsammans

Vad har egentligen hänt under de senaste två åren? Har något förändrats? Allmännyttans innovationslabb startades med stora ambitioner: att hitta de bästa metoderna för bostadsaktörer att motverka segregation samt att ta fram en plan för spridning...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
6 februari 2020

Det verkligt innovativa finns i kunskapandet

Så har det blivit dags att sätta punkt för arbetet i Allmännyttans innovationslabb. Två år av intensivt arbete med att följa arbetet i de fyra städerna har mynnat ut i en följeforskningsrapport. Ett närmast oräkneligt antal intervjuer, samtal, wor...
Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb
 
3 februari 2020

Fler kan göra mer!

För några månader sedan fick statsminister Stefan Löfven frågan om vad vi långsiktigt behövde göra för att förebygga den våldsvåg som dragit fram i våra utsatta stadsdelar. Han fick efter denna TV-sända intervju utstå mycket kritik för sina svävande...
Tomas Lindquist
ansvarig för stadsdelsutveckling, Hyresbostäder i Norrköping
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se