25 april 2019

Spännande bli en del av innovationslabben

Med stor entusiasm har jag tagit mig an ett av mina nya uppdrag, utifrån min tjänst på förbundet i Hyresgästföreningen. Att få vara en aktiv del i stödgruppen i Allmännyttans innovationslabb, som representant för Hyresgästföreningen (som är projektpartner) känns angeläget och spännande, inte minst för att jag med stort intresse följt dagboken sedan senhösten 2018!

Under hösten 2018 var jag ansvarig för Hyresgästföreningens kartläggning av socioekonomiskt utsatta områden, med fokus på segregation, som ett projekt i myndigheten Delmos (Delegationen mot segregation). Det var mycket lärorikt och engagerande, då jag under kartläggningen fick möjlighet att bland annat få kontakt med en större grupp lokalt förtroendevalda och därmed få möjlighet att mer förstå och beskriva dessa ideellt aktivas engagemang och verksamhet kring vårt arbete mot segregation.

Det blev tydligt att majoriteten av Hyresgästföreningens förtroendevalda vill delta i och genomföra olika integrationsfrämjande aktiviteter, men att de inte alltid vet hur. Då blir just arbetet i Allmännyttans innovationslabb extra viktigt, då fokus finns på metoder, verktyg och modeller som kan spridas vidare till andra områden.

Det finns många värdefulla vinster med detta arbete, som ökad demokratisk delaktighet, stärkt social sammanhållning och ökad status i de socioekonomiskt utsatta områdena. Detta i sig kan ju vara en del i att livsvillkoren förbättras, något som hela vårt samhälle vinner på!

En enda metod kommer inte fungera för alla områden, vilket i sig gör innovationslabben extra spännande och intressanta. Kanske vi i Allmännyttans Innovationslabb kan utveckla en mångfald av  metoder och modeller, som bostadsbolag, kommuner och organisationer kan inspireras av och själva testa. Det känns enormt roligt att få vara en del i detta.

 

Sophia Lövgren
nationell specialist, Hyresgästföreningen

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

22 augusti 2019

Integrationskör startar på BIS!

För nästan ett år sedan var vi på SABOs* Integrationsdagar i Östersund med alla innovationslabb. Där fick vi lyssna på en inspirationsföreläsning om integrationskören The Rockin’ Pots av grundaren och körledaren Jonas Hagström. Mycket inspirerande!...
Therése Hedlund
områdesutvecklare på Bodenbo
 
13 augusti 2019

Kvinnostöd med dansk inspiration

Nu har vi kickat igång innovationslabbens sista termin även på Portalen i Norrköping. På morgonens möte spånade jag och verksamhetsledare Natalia Bonilla (på bilden) kring ett program där kvinnor kan stötta andra kvinnor som bor i samma bostadsområde...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmänyttans innovationslabb
 
12 augusti 2019

Klokheter inför nya terminen

Hängmattan har jag redan plockat undan, men som tur är finns årets sommarprat i Sveriges radio tillgängliga fortfarande. Hamid Zafars sommarprat blev ett bra start för den nya terminen med Allmännyttans innovationslabb. Hamid pratar om sin egen re...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmänyttans innovationslabb
 
9 augusti 2019

Resultat för första året: 20 kilo honung

Äntligen var det dags att slunga honung från bikupan vi har i Lina Hage! Barnen fick lära sig hur man gör och de tyckte det var jättekul. Tio barn var med, och alla fick med sig varsin burk honung hem. Lina kultur- och ekologiförening har haft ans...
Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare på Telge Bostäder
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se