22 oktober 2018

Statliga miljoner öppnar stora möjligheter

Jag deltog nyligen, som representant för Norrköpings kommun, på en uppstartsträff med den nya statliga myndigheten Delmos (Delegationen mot segregation) och Tillväxtverket.  Norrköping är nämligen en av de 32 kommuner som kan söka finansiellt stöd för sitt arbete att motverka och minska segregationen.

Kommunerna är utsedda utifrån att de har ett eller flera socioekonomiska bostadsområden med stora utmaningar, som hög arbetslöshet, brottslighet och kriminalitet, låga utbildningsnivåer samt lågt valdeltagande. Dessa kommuner har också haft ett högt flyktingmottagande.

Till att börja med har vi nu fått medel (300 000 kronor) för att göra en kartläggning under hösten.

hopp om mer PEngar

Vi har också sökt mer pengar för de kommande tre åren. Regeringen och Delmos har en fördelningsnyckel för de 32 kommunerna och för Norrköpings del innebär det 12 900 000 kronor under tre år.

Totalt är 425 miljoner kronor avsatta för åren 2018–2020. Eventuellt blir det mer att dela på, och då har dessa siffror visats: 1,3 miljarder kronor för 2019 och 2,2 miljarder för 2020. Det kan alltså bli mer pengar för vår del, men det vet vi inte säkert än.

UTBILDNING OCH ARBETE

I Norrköpings kommun blir inriktningen lärande med utveckling och stöd inom utbildning och arbete –framför allt med barns och ungas livsvillkor med utbildning som bas, men även familjesituationen. Om föräldrar står utanför arbetsmarknaden är det viktigt att se vilka aktiviteter vi idag gör som ger effekt.

Portalen är en viktig faktor i det arbetet. Vi kommer inte göra massa nya saker, utan kartläggningen blir som en inventering av vad vi gör idag, vad som fungerar och vad vi kan utveckla, skala upp och/eller förstärka. Vi vill utveckla hållbara arbetssätt och arbetsmetoder i exempelvis skolan, för att kunna använda den erfarenheten och sprida den kunskapen i alla våra skolor.

Det var god uppslutning från de 32 kommunerna på mötet. Uppemot 60 personer var på plats. Därtill fanns representanter för Tillväxtverket (som administrerar ansökan av de finansiella stöden), Delmos representanter och även företrädare från regeringen.

TACKSAMT TILSKOTT

Tanken är att det ska vara enkelt att få dessa pengar, men det fanns många frågor bland dem som deltog på mötet. En viss skepsis fanns också. En del deltagare menade att det tidigare har delats ut stora pengar (exempelvis de så kallade Blomman-pengarna) utan att det givit den effekt som var önskad.

Själv tycker jag dock att de flesta frågeställningarna blev besvarade och för Norrköpings del blir pengarna ett tacksamt tillskott. Det kommer att ge oss möjlighet att verkligen inventera vad vi gör och vad som ger effekt över tid – och som vi sedan kan förstärka, förbättra och sprida till hela kommunen.

Att arbeta mot segregation är en stor fråga som behöver tid och kunskap. Det är därför bra med en satsning som denna, som är uttalad till år 2027. Om det blir så är det en fantastisk möjlighet.

 

Veronica Höijer
strateg, Norrköpings kommun
6 februari 2020

Tack till alla vardagshjältar för allt ni lärt mig

Nu är det dags för mig att summera Allmännyttans innovationslabb och flytta fokus till nästa steg som handlar om att sprida det vi lärt oss. Så att fler kan göra mer för att motverka segregation och utanförskap i vårt land. Jag är otroligt tacksam...
Lena Liljendahl
boendeexpert, Sveriges Allmännytta
 
6 februari 2020

Många små steg ger stor nytta tillsammans

Vad har egentligen hänt under de senaste två åren? Har något förändrats? Allmännyttans innovationslabb startades med stora ambitioner: att hitta de bästa metoderna för bostadsaktörer att motverka segregation samt att ta fram en plan för spridning...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
6 februari 2020

Det verkligt innovativa finns i kunskapandet

Så har det blivit dags att sätta punkt för arbetet i Allmännyttans innovationslabb. Två år av intensivt arbete med att följa arbetet i de fyra städerna har mynnat ut i en följeforskningsrapport. Ett närmast oräkneligt antal intervjuer, samtal, wor...
Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb
 
3 februari 2020

Fler kan göra mer!

För några månader sedan fick statsminister Stefan Löfven frågan om vad vi långsiktigt behövde göra för att förebygga den våldsvåg som dragit fram i våra utsatta stadsdelar. Han fick efter denna TV-sända intervju utstå mycket kritik för sina svävande...
Tomas Lindquist
ansvarig för stadsdelsutveckling, Hyresbostäder i Norrköping
 

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se