24 maj 2019

Stöd från kvinnor till kvinnor

Annki Nilsson, verksamhetsledare på ABF:s Norrköpingskontor, vet att kvinnor är nyckelpersoner i en lyckad integration. Därför vill hon vara med och bidra till Portalens satsning med kvinnor.

På ett möte som hölls i dag deltog representanter från Svenska Kyrkan, Norrköpings kommun och Portalen. Temat var hur kan vi stötta kvinnor som är isolerade och som samhällets övriga insatser har svårt att nå.

Principen ”från kvinna till kvinna” kan vara nyckeln till framgång – att kvinnor med rätt stöd och verktyg kan bli stöd för andra kvinnor i sin omgivning och samma bostadsområde. Den här idén fortsätter vi spana vidare på.

Anna Kanervo
projektansvarig

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se