29 augusti 2019

Stor bredd på idéerna i allmännyttiga verkstaden

Nu har vi labbat riktigt ordentligt i Lina Hage. En heldags workshop med nästan 50 deltagare från olika delar av landet. Dagen handlade om hur vi kan förhindra att unga dras in i kriminalitet. Förnyelselabbet ledde oss genom dagen med olika övningar.

Jag fångade in några av utmaningens rotorsaker (grundorsaker) som gruppen kom fram till:

  • Identitetskrock mellan identiteten i familjen och i resten av samhället
  • Skillnader i värdegrund mellan olika grupper, ”vi mot dem”
  • Familjernas svaga ekonomiska förutsättningar­
  • Barn och unga blir inte sedda och bekräftade
  • Rädsla för det okända

I slutet av dagen hade varje grupp designat en lösning som man skulle kunna testa i liten skala. Rubrikerna säger inte så mycket, men ger ändå en hint av bredden på idéerna. Här några av förslagen:

  • En gemensam fritidsgård för unga och äldre från samma område
  • Samverkan som leder till skräddarsydda praktik- och arbetstillfällen
  • Trapphusmöten som ett första steg i relationsskapande i ett område
  • Unga som har som sommarjobb att umgås med äldre som lever ensamma

Stort och smått – en del enkelt, annat lite mer komplicerat – men många idéer att ta med sig hem.

Gruppen fick som en uppgift att på hemresan skriva ner tre konkreta saker de kommer att göra imorgon eller den närmsta tiden.

Jag själv fick en påminnelse om vikten av tidiga insatser när det gäller barnens framtid – det är där vi ska lägga våra resurser.

se korta filmintervjuer med tre av deltagarna:

Mahida Halimic, administrativ utvecklare på Karlskogahem

Håkan Olsson, bovärd på Örebrobostäder

Ida Wiremark, kommunikatör på Telge Bostäder

 

 

Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

11 september 2019

Här finns plats för Lina Hages ungdomar

Sedan i vintras har mötesplatsen i Lina Hage haft öppet två kvällar i veckan för ungdomar under 16 år. Det finns ingen annan plats i stadsdelen för dem, och ungdomarna har önskat fler öppna kvällar – och nu har vi hittat en lösning för det. Numera ha...
Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare på Telge Bostäder
 
11 september 2019

Hennes idé: verktyg för strukturerade samtal

Margareta Öhrn från den internationella kvinnorörelsen Soroptimisterna fick en idé idag! Hennes organisation har sedan något år tillbaka stöttat Portalens verksamhet i Norrköping, och nu i höst kommer de särskilt engagera sig för de kvinnor som är me...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmänyttans innovationslabb
 
5 september 2019

Mat är magi som förenar

I helgen anordnade BIS en internationell matmarknad i Folkets Hus lokaler mitt i centrala Boden. Detta i samband med det återkommande kulturella arrangemanget på stan som kallas för kulturnatta. Tio asylsökande elever från BIS lagade mat som var t...
Therése Hedlund
områdesutvecklare på Bodenbo
 
29 augusti 2019

Barriärer som måste överbryggas

Just nu pågår ett febrilt arbete ute i de fyra innovationslabben. Som följeforskare har jag besökt dem allihop för att få inblick i verksamheten, intervjua deltagare men också diskuterat hur vi kan mäta framgång i de olika labben. Det är fantastis...
Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se