6 juni 2019

Sugrör av halm ger jobbchans till flyktingar i Grekland

Idag är vi på en europeisk bostadskonferens i Lyon och pratar om den svenska allmännyttan och om goda exempel på lokal områdesutveckling. Naturligtvis berättar vi även en del om det goda arbete som pågår i våra innovationslabb.

Det är inspirerande att få träffa andra som arbetar i bostadsbranschen i andra länder och som också brottas med frågor som rör utanförskap och segregation.

Vi träffar till exempel Ero Kovlakidou (på bilden) som är socialarbetare i Grekland. Hon berättar att den stora genomströmningen av flyktingar mot resten av Europa går genom hennes hemort Kilkis, en liten ort i norra Grekland.

Hon jobbar på en ideell organisation som hanterar boendefrågor kopplat till flyktingsituationen. Det lokala behovet av försörjning och jobb i området är enormt.

Ero berättar att de nya reglerna som förbjuder användningen av engångsartiklar, som exempelvis sugrör, har lett till en helt ny innovation. Någon kom på idén att uppfinna ett hållbart sugrör gjort av halm, en restprodukt från det lokala jordbruket.

Detta blev en framgång på flera sätt eftersom det finns en tradition av jordbruk i området. Efterfrågan på de här ekologiska sugrören har blivit jättestor. Enligt Ero dricker många greker kallt kaffe med sugrör varje dag.

Uppfinningen har nu gjort att pengar kommit in och förhoppningsvis kommer det här att ge många flyktingar i Grekland ett jobb. Något som i sin tur möjliggör bostäder.

Ero känner väl till Sverige eftersom många flyktingar söker sig vidare norrut. Genom det här mötet fick vi en glimt av en annan verklighet som vi samtidigt är en del av i en annan ände.

Lena Liljendahl
expert på boendefrågor, Sveriges Allmännytta
6 februari 2020

Tack till alla vardagshjältar för allt ni lärt mig

Nu är det dags för mig att summera Allmännyttans innovationslabb och flytta fokus till nästa steg som handlar om att sprida det vi lärt oss. Så att fler kan göra mer för att motverka segregation och utanförskap i vårt land. Jag är otroligt tacksam...
Lena Liljendahl
boendeexpert, Sveriges Allmännytta
 
6 februari 2020

Många små steg ger stor nytta tillsammans

Vad har egentligen hänt under de senaste två åren? Har något förändrats? Allmännyttans innovationslabb startades med stora ambitioner: att hitta de bästa metoderna för bostadsaktörer att motverka segregation samt att ta fram en plan för spridning...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
6 februari 2020

Det verkligt innovativa finns i kunskapandet

Så har det blivit dags att sätta punkt för arbetet i Allmännyttans innovationslabb. Två år av intensivt arbete med att följa arbetet i de fyra städerna har mynnat ut i en följeforskningsrapport. Ett närmast oräkneligt antal intervjuer, samtal, wor...
Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb
 
3 februari 2020

Fler kan göra mer!

För några månader sedan fick statsminister Stefan Löfven frågan om vad vi långsiktigt behövde göra för att förebygga den våldsvåg som dragit fram i våra utsatta stadsdelar. Han fick efter denna TV-sända intervju utstå mycket kritik för sina svävande...
Tomas Lindquist
ansvarig för stadsdelsutveckling, Hyresbostäder i Norrköping
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se