2 april 2019

Svenskundervisning öppnar vägar vidare

I fredags var jag och Susanne Jauhiainen inbjudna på öppet hus i Sunderby folkhögskola. Syftet för vår del med besöket var att följa upp elever som tidigare deltagit i svenskundervisningen på BIS.

Det är Susanne, som är lärare i vår svenskundervisning här på BIS, som har etablerat samarbetet med folkhögskolan. Där har våra asylsökande elever möjlighet att fortsätta sina studier i svenska, samhällskunskap, engelska och matematik.

De studerar där tillsammans med andra svenskar, och eleverna själva beskrev detta som en mycket lyckad integration. Vi märkte också att de vuxit mycket som individer, och även tagit till sig en hel del av den svenska koden.

Folkhögskolan har statsbidrag för att kunna erbjuda studiemöjligheter för upp till fem procent asylsökande.

En av eleverna, som började läsa svenska på studieförbundet Vuxenskolan, gick sedan vidare till folkhögskolan – och därefter vidare till en studieplats som flygplanstekniker. Han gör nu sin sista termin på utbildningen.

Detta är ett av alla goda exempel man kan lyfta fram som en lyckad väg in i det svenska samhället. Tänk så viktigt det är att redan under asylprocessen få ta del av svenskundervisning för att sedan kunna finna nya egna vägar vidare.

 

På bilden, från vänster: Lobna, Ammar, Benneth, Toshi, Susanne och Inelda. Eleverna går nu andra terminen på allmän förberedande kurs, som är ett år lång. Alla bor i Boden och majoriteten av dem befinner sig i asylprocessen. En av eleverna har hittills fått klart med sitt uppehållstillstånd.

 

Therése Hedlund
områdesutvecklare på Bodenbo

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se