Tidningen Allmännyttan

Tidningen Allmännyttan är ett magasin om byggande, boende och förvaltning med fokus på allmännyttan.

Tidningen innehåller både reportage och fördjupningar om frågor som berör just allmännyttan, intervjuer med allmännyttigt folk – och en del hel tips och råd från bostadsföretag som prövat nya vägar. Du får möta många engagerade representanter för allmännyttiga företag, och därtill experter från kommuner, myndigheter, forskningsvärlden och organisationer.

Prenumerera

Allmännyttan kommer ut med fyra nummer om året och skickas kostnadsfritt till anställda och förtroendevalda i de allmännyttiga bostadsföretagen. Vill du säkerställa att du får ett eget ex till ditt bostadsföretag, klicka här.

Jobbar du inte i allmännyttan men är intresserad av bostadsfrågor och vill prenumerera, klicka här.

Allmännyttan nummer 3, 2020

 

Allmännyttan nummer 2, 2020

Allmännyttan nummer 1, 2020

Allmännyttan nummer 4, 2019

Allmännyttan nummer 3, 2019

Allmännyttan nummer 2, 2019

Allmännyttan nummer 1, 2019

Allmännyttan nummer 4, 2018

Allmännyttan nummer 3, 2018

Allmännyttan nummer 2, 2018

Allmännyttan nummer 1, 2018

Allmännyttan nummer 4, 2017

Allmännyttan nummer 3, 2017

Allmännyttan nummer 2, 2017

Allmännyttan nummer 1, 2017

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se