9 maj 2019

Tre träffar för mer kvinnokraft

Efter tre tematräffar med Portalens kvinnor har vi nu minst tre olika aktiviteter på gång – alla initierade av de deltagande kvinnorna själva.

Den första träffen – med temat ”entreprenörskap” – ledde till ett fortsatt spår för åtta kvinnor med Coompanion.

På den andra träffen – med temat ”kvinnans roll i det svenska samhället” – uppstod behov av att fortsätta prata om kvinnans hälsa och makt över sin egen kropp. Detta kommer att genomföras i studiecirkelform med en före detta barnmorska som cirkelledare.

Och från den tredje träffen – med temat ”nätverk” – blev gruppen inspirerad att fortsätta använda den sociala entreprenören Mary Juuselas metod ”Lika Olika” som ett sätt att stärka självkänslan och öka medvetenheten om sina egna styrkor.

Den tredje träffen började med Mary Juuselas lunchföreläsning inför Portalens samverkanspartners. Totalt deltog 65 personer, däribland representanter från Norrköpings kommun, fotbollsklubben IFK Norrköping, Rotary och flera olika arbetsgivare.

­– Det är med ett fyllt hjärta jag åker hem från dagen på Portalen. Att ha fått möjligheten att ge inspiration och verktyg för vidare framgång till de arbetssökande är en sann glädje. Vilka människor, vilka talanger! Nu hoppas jag att Norrköpings näringsliv förstår styrkan hos de inskrivna, sa Mary Juusela själv efter dagen på Portalen.

 

Bilden är från ett tidigare möte med kvinnans roll som tema: Portalens deltagande kvinnor, Portalens personal samt inspiratörerna sjökaptenen/lotsen Hanna Odengrund och f d barnmorskan Irene Elsasdotter.

Natalia Bonilla
verksamhetsledare på Portalen
6 februari 2020

Tack till alla vardagshjältar för allt ni lärt mig

Nu är det dags för mig att summera Allmännyttans innovationslabb och flytta fokus till nästa steg som handlar om att sprida det vi lärt oss. Så att fler kan göra mer för att motverka segregation och utanförskap i vårt land. Jag är otroligt tacksam...
Lena Liljendahl
boendeexpert, Sveriges Allmännytta
 
6 februari 2020

Många små steg ger stor nytta tillsammans

Vad har egentligen hänt under de senaste två åren? Har något förändrats? Allmännyttans innovationslabb startades med stora ambitioner: att hitta de bästa metoderna för bostadsaktörer att motverka segregation samt att ta fram en plan för spridning...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
6 februari 2020

Det verkligt innovativa finns i kunskapandet

Så har det blivit dags att sätta punkt för arbetet i Allmännyttans innovationslabb. Två år av intensivt arbete med att följa arbetet i de fyra städerna har mynnat ut i en följeforskningsrapport. Ett närmast oräkneligt antal intervjuer, samtal, wor...
Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb
 
3 februari 2020

Fler kan göra mer!

För några månader sedan fick statsminister Stefan Löfven frågan om vad vi långsiktigt behövde göra för att förebygga den våldsvåg som dragit fram i våra utsatta stadsdelar. Han fick efter denna TV-sända intervju utstå mycket kritik för sina svävande...
Tomas Lindquist
ansvarig för stadsdelsutveckling, Hyresbostäder i Norrköping
 

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se