9 maj 2019

Tre träffar för mer kvinnokraft

Efter tre tematräffar med Portalens kvinnor har vi nu minst tre olika aktiviteter på gång – alla initierade av de deltagande kvinnorna själva.

Den första träffen – med temat ”entreprenörskap” – ledde till ett fortsatt spår för åtta kvinnor med Coompanion.

På den andra träffen – med temat ”kvinnans roll i det svenska samhället” – uppstod behov av att fortsätta prata om kvinnans hälsa och makt över sin egen kropp. Detta kommer att genomföras i studiecirkelform med en före detta barnmorska som cirkelledare.

Och från den tredje träffen – med temat ”nätverk” – blev gruppen inspirerad att fortsätta använda den sociala entreprenören Mary Juuselas metod ”Lika Olika” som ett sätt att stärka självkänslan och öka medvetenheten om sina egna styrkor.

Den tredje träffen började med Mary Juuselas lunchföreläsning inför Portalens samverkanspartners. Totalt deltog 65 personer, däribland representanter från Norrköpings kommun, fotbollsklubben IFK Norrköping, Rotary och flera olika arbetsgivare.

­– Det är med ett fyllt hjärta jag åker hem från dagen på Portalen. Att ha fått möjligheten att ge inspiration och verktyg för vidare framgång till de arbetssökande är en sann glädje. Vilka människor, vilka talanger! Nu hoppas jag att Norrköpings näringsliv förstår styrkan hos de inskrivna, sa Mary Juusela själv efter dagen på Portalen.

 

Bilden är från ett tidigare möte med kvinnans roll som tema: Portalens deltagande kvinnor, Portalens personal samt inspiratörerna sjökapten/lots Hanna Odengrund och f d barnmorskan Irene Elsasdotter.

Natalia Bonilla
verksamhetsledare på Portalen

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

11 oktober 2019

Integrationskör i behov av framtidsfinansiering

Integrationskören The Rockin’ Pots – med ursprung i Östersund – har nu startats i flera orter, bland annat i Boden i samarbete med BIS. Idag hade vi ett videomöte där vi spånade idéer kring hur verksamheten kan finansieras i framtiden, när stödet...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
7 oktober 2019

En egen kväll för tjejer

Mötesplatsen i Lina Hage arrangerade nyligen en egen kväll för enbart tjejer, vilket blev mycket uppskattat. Det är ofta fler killar än tjejer som deltar i olika typer av aktiviteter som arrangeras för ungdomar i stadsdelarna, och därför kändes det v...
Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare på Telge Bostäder
 
7 oktober 2019

Tio minuter om livet och arbetslivet

Makay Gozar är en av de kvinnor som Portalen jobbar med för att stötta deras etablering på arbetsmarknaden. Idag kom Makay till Portalen för att lyssna på en livsberättelse som Portalen erbjuder som öppen aktivitet för alla, och innan livsberättelsen...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
3 oktober 2019

Nu gäller det att använda tiden rätt

Puuh… Vad mycket som ska hinnas med innan Allmännyttans innovationslabbssatsningen tar slut i december. De senaste två dagarna har jag och Sophia Lövgren från Hyresgästföreningen varit i Rannebergen i Göteborg och pratat med Malin Widehammar, som...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmänyttans innovationslabb
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se