28 februari 2019

Utbildning för analfabeter möter stort behov

Varje torsdagsmorgon har vi så kallat husmöte här på BIS för personalen från de olika verksamheter som jobbar här i huset. Det är representanter från Vuxenskolan, Svenska kyrkan, socialtjänstens team stöd integration, Bodenbo och Röda korset.

Dessa samverkansmöten är guld värda för att kunna samtala om effekterna i det vi gör på olika håll.

Genom att samla information och upplevelser från flera olika synvinklar kan vi både ringa in behov och hitta framtida lösningar till förbättring.

Idag tog vi ytterligare ett steg framåt. Från och med nästa vecka kommer vi att kunna erbjuda utbildning för analfabeter en dag i veckan. Behovet är stort.  På bland annat Röda korsets språkcafé, och bland de familjer som socialtjänstens team träffar, märks tydligt att många drar sig från att komma på vår ordinarie svenskundervisning eftersom de upplever att de inte kan nog mycket.

Nu har vi en sådan fantastisk tur att vi har Eva Isaksson (bilden), som redan jobbar i huset åt Svenska kyrkan. Eva har ett förflutet som SFI-lärare och har god erfarenhet av språkundervisning, och specifikt för analfabeter. Eva uttrycker själv att hennes hjärta klappar extra mycket för att hjälpa dem som har för lite med sig i språkkunskaper.

Återigen känns det som det brukar göra när samverkan får ta plats: Viktigt på riktigt.

Therése Hedlund
områdesutvecklare på Bodenbo

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se