Avfallshantering som förenar och engagerar

Under ett års tid gick tolv avfallsinformatörer runt bland hyresgästerna hos Bostadsbolaget i Göteborg. Mindre restavfall, nöjdare hyresgäster och fler personer som kunde få jobb blev resultatet.

 

  • Avfallsinformatörerna Foto: Sofia Sabel
  • Avfallsinformatören Susanne Foto: Jesper Orrback

PROJEKTET I KORTHET

Inblandade bolag

Jobbcentrum Äpplet

Kontakt

Bostadsbolaget i Göteborg
031-731 50 00
http://www.bostadsbolaget.se

Publicerat i februari 2017

Genomsnittssvensken genererar 500 kilo sopor per år. Med 24 000 lägenheter är avfallshanteringen förstås en tung fråga för Bostadsbolaget. I samarbete med Jobbcentrum Äpplet rekryterade bolaget tolv långtidsarbetslösa, hälften med utländsk bakgrund. Dessa tolv fick dels i uppgift att informera hyresgästerna om vikten av att sortera ut matavfall, dels att hjälpa till med att skruva upp sopsorteringskärl under diskbänken i lägenheterna de besökte.

Projektanställningen startade med en månads praktik och utbildning. Bland annat ingick studiebesök, praktik i bostadsområdena, information om arbetsrätt, samt en grundlig genomgång av informationsmaterialet. I mars 2015 påbörjade avfallsinformatörerna sin anställning.

Projektet har fått många positiva effekter, bland annat har mängden restavfall minskat med 100 ton. Många hyresgäster uppskattade att få en pratstund och avfallsinformatörerna fick även hjälpa till med andra göromål, exempelvis att byta glödlampor. För de tolv informatörerna innebar projektet en väg in på arbetsmarknaden. Arbetet gav både kunskaper och bättre självkänsla. De som till en början hade begränsade kunskaper i svenska förbättrade dessa rejält under året. Tre är idag anställda hos Bostadsbolaget.

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se