Elever bygger solfångare till äldreboende

I Olofström har en grupp elever på mellanstadiet tillsammans med kommunala bostadsbolaget Olofströmshus arbetat med miljöfrågor och bland annat byggt solfångare till ett av kommunens äldreboenden.

  • Fotograf: Jennie Hadelid, Olofströmshus
  • Fotograf: Jennie Hadelid, Olofströmshus
  • Fotograf: Jennie Hadelid, Olofströmshus
  • Fotograf: Jennie Hadelid, Olofströmshus
  • Fotograf: Jennie Hadelid, Olofströmshus
  • Fotograf: Jennie Hadelid, Olofströmshus
  • Fotograf: Jennie Hadelid, Olofströmshus
  • Fotograf: Jennie Hadelid, Olofströmshus

PROJEKTET I KORTHET

Inblandade bolag

Olofströmshus AB, Ung företagsamhet och Minikonsulterna samt elever och personal på kommunens skolor.

Kontakt
Olofströmshus AB
Jämshögsvägen 1
Box 194
293 23 Olofström

Publicerat i september 2015

En tisdag i juni 2014 invigdes – i strålande solsken – solfångaranläggningen på äldreboendet Jemsegården i Jämshög. Solfångarna, som byggts av femteklassare från tre skolor i Olofström, var resultatet av ett projekt initierat av allmännyttiga Olofströmshus för att utveckla elevernas miljötänk och samtidigt kunna leverera en miljövänlig lösning för varmvattenförsörjning till en av bolagets fastigheter.

Drygt 80 elever från tre klasser i årskurs 4 och 5 i Olofström, så kallade minikonsulter, arbetade under våren 2013 med att konstruera solfångare som skulle förse äldreboendet Jemsegården i Jämshög med varmvatten. Sju tisdagar i rad jobbade minikonsulterna med olika energiteman i klassrummen. Bland annat har eleverna byggt små solsystem och gjort teckningar och andra skapelser om energibesparingar och skrivit en egen sång som framfördes vid invigningen. Skolornas lärare och rektorer har också varit väldigt engagerade i energiprojektet.

Vetgirighet är en inspirationskälla

Arbetet med minikonsulterna har varit givande och roligt tycker Magnus Lindahl, vd på Olofströmshus, och framhåller vetgirigheten hos eleverna som en inspirationskälla.
– Med 80 fjärde- och femteklassare runt om sig har det varit full rulle. Då får man veta att man lever. Och de kan så mycket, eftersom de ställer frågor hela tiden. Vi lärde oss otroligt mycket av barnen. De tänker verkligen utanför ramarna, säger Magnus Lindahl.

En utmaning för projektet var att eleverna jobbade på alltför flitigt och därmed blev klara med solfångarna tidigare än beräknat.
– Då handlade det om att improvisera och hitta på nya utmaningar som eleverna kunde sätta tänderna i de lektionstimmar som återstod i samband med projektet, säger Jennie Hadelid, marknadsassistent på Olofströmshus.

Stor avslutning

Projektet avslutades med en stor tillställning då de solfångare som eleverna byggt ihop monterades på Jemsegården. Under avslutningen, som uppmärksammades stort av lokala medier, grillades det korv och bjöds på uppträdande från eleverna. Under avslutningsdagen kunde Eva Johansson, kommunens miljösamordnare, också informera om att nästa projekt redan var på gång, nämligen installation av solpaneler på kommunhusets tak.

Stärkt varumärke

Olofströmshus har efteråt även haft fortsatt samarbete med eleverna som deltagit vid exempelvis miljömässor och andra arrangemang tillsammans med bolaget.

För Olofströmshus har projektet varit en del av kommunens övergripande mål, ”Barnen i centrum” och bolagets egen vilja att arbeta mer med miljöfrågor. Genom att vara aktiva i dessa två frågor upplever också Olofströmshus att deras varumärke har stärkts, inte bara lokalt utan även på nationell nivå.

NYCKELORD

Solenergi, ungdomar

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se