Energispartips direkt till dörren

Eskilstuna kommunfastigheter anställde dörrknackare för en direkt dialog med hyresgästerna om deras energianvändning.

  • Karwan, Tom, Abdulwasi och Mehdi knackade dörr för att spara energi.

PROJEKTET I KORTHET

Typ av projekt

Spara energi

Inblandade bolag

Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Kontakt
Eskilstuna Kommunfastigheter
Munktellstorget 2
630 05 Eskilstuna
016 – 16 75 00
www.kfast.se/

Publicerat i april 2015

 

 

Energisparkampanj på många språk

”Sköna, gröna Lagersberg” är arbetsnamnet på det projekt om att öka hållbarheten i området Lagersberg i Eskilstuna. En del av det projektet var att minska klimatpåverkan bland fastigheterna i området. Inspirerade av Allmännyttans energisparkampanj ville kommunala bostadsbolaget Eskilstuna Kommunfastigheter också vända sig direkt till de boende för att ge tips om hur de kan använda mindre energi i sin vardag och bidra till målet.

Utmaningen låg i att det i Lagersberg finns en stor mångfald av talade språk. Kommunfastigheter ville få en aktiv dialog genom att försöka nå ut till de boende på deras modersmål. Därför anställdes fyra traineer som tillsammans talade hela sex olika språk. De fick i uppdrag dela ut en energispartipsbroschyr genom att knacka dörr i totalt 7000 lägenheter och samtidigt ge tips och föra en dialog kring varför det är viktigt att spara energi och hur man kan göra i vardagen.

Duschklocka bröt isen

Dörrknackningen pågick under ett år, från våren 2013 till våren 2014. Dörrknackarna kom i direktkontakt med en majoritet av de boende, men nivån på kontakten var olika. För några blev det bara en hälsning och att dörrknackarna hann överräcka en broschyr, medan andra bjöd in dem för en längre diskussion. Duschklockan från Allmännyttans energisparkampanj var en bra dörröppnare och dörrknackarna fick i några fall hjälpa till att sätta upp den i duschen. Andra sa att de skulle använda duschklockan när de kokar ägg.

Dörrknackarna gjorde tre försök på varje lägenhet. Om det inte blev något svar den tredje gången lämnade dörrknackarna istället information i brevlådan. Man konstaterade att det var lättast att få en bra dialog med boende på förmiddagen. Även om fler öppnade på kväll eller helg var det färre av dem som ville, eller orkade, ta emot muntliga tips. Samtliga besök inleddes på svenska men anpassades strax till den boende som uppskattade att föra dialog på sitt hemspråk, där också kulturellt betingade vanor och traditioner kunde tas tillvara i dialogen.

Eftersom alla lägenheter bockades av innan projekttiden var slut ägnades den sista månaden åt att börja om igen, men nu med tips om sopsortering.

Positiv återkoppling från hyresgästerna

I anslutning till informationsinsatsen erbjöds de boende delta i en frågetävling baserad på tipsen Energisparbroschyren. Detta var ett bra sätt att uppmuntra till att faktiskt läsa broschyren och ta del av tipsen. Dessutom var det mycket positivt att personligen återkoppla till de boende som lottades till att vinna tävlingen i sitt område tack vare att de hade alla rätt i frågetävlingen.

– Extra roligt var det att de som arbetat som Energitipsare själva blev otroligt energimedvetna och började sprida sin nyvunna kunskap i egna led utöver att förändra sina egna vanor. Det måtte bevisa att kunskap föder kraft att förändra vanor! säger Charlotte H Kindmark, projektledare på Eskilstuna Kommunfastigheter AB.

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se